Regnskaber

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Regnskaberne bliver udsendt på engelsk og kan downloades via links nedenfor. Du kan se tidspunktet for de kommende rapporter i finanskalenderen. Ved hver offentliggørelse holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast.

  Regnskaber 2018

    Online version   Download pdf Audiocast 
  Første kvartal 2018
  4. maj 2018
  Online version Delårsrapport, første kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN)
  Link

  Andet kvartal 2018
  15. august 2018
  Online version
  Aktionærinformation
  Delårsrapport, andet kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN) 
  Link 
  Tredje kvartal 2018
  7. november 2018
  Online version Delårsrapport, tredje kvartal 2018 (EN)
  Præsentation (EN)
  Link 
  Årsrapport 2018

     
   

   

  Regnskaber 2017

   

   Online version

   Download pdf

   Audiocast

  Første kvartal 2017
  5. maj 2017

   Delårsrapport

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Andet kvartal 2017
  17. august 2017

   Delårsrapport
   Aktionærinformation

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Tredje kvartal 2017
  9. november 2017

   Delårsrapport

   Delårsrapport (EN)
   Præsentation (EN)

   Link

  Årsrapport 2017
  7. februar 2018

   Årsrapport
   Aktionærinformation

   Årsrapport (EN)
   Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
   Præsentation (EN)

   Link

   

  Regnskaber 2016

   

  Online version

  Download pdf 

  Audiocast

  Første kvartal 2016
  29. april 2016    

  Link

  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Track record (EN) 
  Link
  Andet kvartal 2016
  18. august 2016 
  Link Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Aktionærinformation 
  Link
  Tredje kvartal 2016
  8. november 2016
  Link  Delårsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Link 

  Annual report 2016
  8. februar 2017 

  Link  Årsrapport (EN)
  Præsentation (EN)
  Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
  Aktionærinformation
  Link 

  Regnskaber 2015

     Online version  Download pdf
  Første kvartal 2015
  6. maj 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Andet kvartal 2015
  19. august 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)
   Aktionærinformation
  Tredje kvartal 2015
  5. november 2015
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Årsrapport 2015
  9. februar 2016 
   Link  Årsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
   Selskabsmeddelelse (inkl. Q4-tal)
   Track record (EN)
   Aktionærinformation

  Regnskaber 2014

     Online version  Download pdf
  Første kvartal 2014
  9. maj 2014
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Andet kvartal 2014
  20. august 2014
   Link  Delårsrapport (EN)
   Aktionærinformation 
   Investorpræsentation (EN)
  Tredje kvartal 2014
  7. november 2014
   Link  Delårsrapport (EN)
   Investorpræsentation (EN)
  Årsrapport 2014
  11. februar 2015 
   Link

   Årsrapport (EN)
   Selskabsmeddelelse
   Aktionærinformation
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)

   

  Arkiv

   

   

  Regnskaber 2011

  Download pdf

   Første kvartal 2011
   

   Delårsrapport
   Investorpræsentation (EN)

   Andet kvartal 2011
   

   Delårsrapport
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)

   Tredje kvartal 2011
   

   Delårsrapport
   Investorpræsentation (EN)

   Årsrapport 2011 

   Årsrapport 2011
   Selskabsmeddelelse
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)

   

  Regnskaber 2010

  Download pdf

   Første kvartal 2010
   

   Delårsrapport
   Investorpræsentation (EN)

   Andet kvartal 2010
   

   Delårsrapport
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)

   Tredje kvartal 2010
   

   Delårsrapport
   Investorpræsentation (EN)

   Årsrapport 2010
   

   Årsrapport 2010
   Investorpræsentation (EN)
   Track record (EN)
   Bæredygtighedsrapport

   Regnskaber 2009 Download pdf 
   Første kvartal 2009  Delårsrapport
   Andet kvartal 2009  Delårsrapport
   Tredje kvartal 2009  Delårsrapport
   Årsrapport 2009  Årsrapport

   Regnskaber 2008 Download pdf 
   Første kvartal 2008  Delårsrapport
   Andet kvartal 2008  Delårsrapport
   Tredje kvartal 2008  Delårsrapport
   Årsrapport 2008  Årsrapport

   Regnskaber 2007 Download pdf 
   Første kvartal 2007  Delårsrapport
   Andet kvartal 2007  Delårsrapport
   Tredje kvartal 2007  Delårsrapport
   Årsrapport 2007  Årsrapport

   Regnskaber 2006 Download pdf 
   Første kvartal 2006  Delårsrapport
   Andet kvartal 2006  Delårsrapport
   Tredje kvartal 2006  Delårsrapport
   Årsrapport 2006  Årsrapport

   Regnskaber 2005 Download pdf 
   Første kvartal 2005  Delårsrapport
   Andet kvartal 2005  Delårsrapport
   Tredje kvartal 2005  Delårsrapport
   Årsrapport 2005  Årsrapport

  Forventninger 2018

  Opdatering af forventninger 7. november 2018

  Forventningerne til omsætning og EBIT-margin før særlige poster er uændrede for 2018.

  Omsætningen forventes at beløbe sig til mellem EUR 10,0 mia. og EUR 10,5 mia., inkl. service-omsætningen, som forventes at vokse. Vestas forventer at opnå en EBIT-margin før særlige poster på mellem 9,5 og 10,5 pct., med en service EBIT-margin der forventes at stige i forhold til 2017.

  Baseret på forbedret visibilitet har Vestas justeret 2018-forventningerne til totale investeringer* og frie pengestrømme* pr. 7. november 2018.

  • Totale investeringer* forventes at udgøre ca. EUR 600 mio. (tidligere ca. EUR 500 mio.). Vestas justerer forventningerne til totale investeringer primært grundet et højt aktivitetsniveau.

  • Frie pengestrømme* forventes at blive minimum EUR 100 mio. (tidligere minimum EUR 400 mio.). Justeringen er en konsekvens af højere totale investeringer og et forhøjet aktivitetsniveau, som resulterer i en større udnyttelse af nettoarbejdskapitalen. Med en rekordhøj ordrebeholdning forventer Vestas at aktivitetsniveauet og omsætningen i 2019 vil stige sammenlignet med 2018.

  Det skal understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater for 2018. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke Vestas’ resultat for 2018. 


  Forventninger 2018

  Omsætning (mia. EUR)

   10,0-10,51)

  EBIT-margin før særlige poster (%)

  9,5-10,52)

  Totale investeringer*) (mio. EUR)

  ca. 6003)

  Frie pengestrømme*(mio. EUR)

  min. 4004)

  1) Justeret d. 15. august 2018 fra EUR 10,0 mia.-11,0 mia.
  2) Justeret d. 15. august 2018 fra 9-11%
  3) Justeret den 7. november 2018 fra ca. EUR 500 mio.

  4) Justeret den 7. november 2018 fra min. EUR 400 mio.

  *)  Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc. og alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer. 

  Langsigtede finansielle ambitioner

  Vestas forventer markedsbetingelser, der på længere sigt vil afspejle, at vindenergi vil blive handlet på almindelige markedsvilkår på størstedelen af alle markeder. Vindenergiindustrien er i færd med at undergå en transition til en mere moden industri uden subsidier. Denne forandring leder til et højst konkurrencepræget marked og vil sandsynligvis drive en yderligere konsolidering i industrien. Hinsides transitionen vil et modent marked for vindenergi skabe muligheder for Vestas’ styrkelse af dets førerposition. 

  I denne kontekst kan Vestas præsentere opdaterede langsigtede finansielle ambitioner, der afspejler dets forventninger til markedsbetingelser og det formodede resultat af dets strategi. 

  I løbet af denne transition forventes omsætningen i serviceforretningen at vokse organisk med minimum 10 pct. årligt, med stabile marginer sammenlignet med 2017.  

  Langsigtede finansielle ambitioner

  Omsætning

  Hurtigere vækst end markedet og markedsleder på omsætning

  EBIT-margin

  Minimum 10 pct.

  Frie pengestrømme

  Positiv hvert år

  ROIC

  To-cifret hvert år

  Disclaimer og forbehold

  Dette site indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. 

  Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt på dette site, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. 

  Alle fremadrettede udsagn på dette site skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2017, og disse faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for den seneste finansielle rapport. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.