Information på dansk

 

 


Selskabsmeddelelse 07/2024
07:47 den 2. May 2024

Delårsrapport for første kvartal 2024

Vestas har den 2. maj 2024 offentliggjort Delårsrapport for første kvartal 2024. Vestas' regnskaber udgives på engelsk. 

 

 Selskabsmeddelelse
07:48 - 07. februar 2024

Årsrapport 2023

Vestas har den 7. februar 2024 offentliggjort årsrapport 2023 (Annual Report 2023).  Bemærk at Vestas' regnskaber kun offentliggøres på engelsk. 

Dokumenter 
- Årsrapport 2023 (Annual Report 2023)


Regnskaber

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Årsrapporten følges af en selskabsmeddelelse, der opsummerer de finansielle resultater for helåret og fjerde kvartal. Regnskaberne bliver udgivet på engelsk. 

 

Informationsmøde

Ved hver offentliggørelse af et regnskab holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast. Her præsenterer selskabets CEO og CFO periodens resultater. Mødet afholdes på engelsk.

 

Materialer til download

Det seneste regnskab og tilhørende materiale vil være tilgængelig for download umiddelbart efter offentliggørelse. NB: Hvis download af de tungere pdf-filer resulterer i fejl i Internet Explorer, anbefales det at prøve i en anden browser. 

Finanskalender 2024

Dato

Aktivitet

07. februar
Offentliggørelse af årsrapport 2023
26. februarFrist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling 
08. martsIndkaldelse til ordinær generalforsamling
09. april Ordinær generalforsamling
02. maj Offentliggørelse af delårsrapport, første kvartal 2024
14. augustOffentliggørelse af delårsrapport, andet kvartal 2024
05. november  
Offentliggørelse af delårsrapport, tredje kvartal 2024

Aktionærhjørnet

InvestorPortalen

Via InvestorPortalen kan du se din aktiebeholdning, opdatere din kontaktinformation, og registrere at du ønske at modtage indkaldelse til den Ordinære Generalforsamling, samt regnskaber fra Vestas. 

I forbindelse med Generalforsamlinger er det også gennem InvestorPortalen at du som aktionær kan registrere din deltagelse etc. 

Handel med Vestas-aktier

Vestas-aktien er kun registreret på Nasdaq Copenhagen og under fondskode DK0061539921. 

Interessenter i Danmark kan købe Vestas-aktier online, fx i netbank, og gennem enhver dansk bank. Interessenter, der ikke bor i Danmark, kan kontakte en af de store internationale banker i det pågældende land for yderligere information.

Nyhedsservice

Vestas' nyhedsservice gør det let for dig som aktionær hele tiden at følge med, når der sker noget nyt i Vestas. Meddelelserne offentlig-gøres på engelsk. 

Du kan tegne et abonnement på selskabsmeddelelser, pressemeddel-elser og investornyheder fra Vestas

Fandt du hvad du søgte?

Hvis du mangler noget information på vores hjemmeside eller, hvis du bare har ris, ros eller gode ideer til investorhjemmesiden, så hører vi gerne fra dig på ir@vestas.com.

Persondatapolitik

I Vestas' persondatapolitik finder du information om, hvordan vi anvender og håndterer dine personlige data.

Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og Vestas' vedtægter fastsatte grænser.

Alle aktionærer har lige adgang til at stille forslag, deltage, stemme og ytre sig på generalforsamlingen. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

Aktionæren har 20 stemmer pr. aktie, som er navnenoteret på registreringsdatoen. 

Adgang til generalforsamlingen

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. 

Generalforsamling 2025

Næste ordinære generalforsamling afholdes i 2025.

 20232022202120202019
Årets resultat (mEUR)78(1.572)143771700
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter før opkøb af datterselskaber og finansielle investeringer (mEUR)*(823)758773687687
Udbytte (mEUR)--50230211
      
Udbytte pr. aktie (EUR)--0,051,141,06
Udbytte pr. aktie (DKK)--0,378,457,93

- Sammenligningstal er blevet omregnet for at afspejle ændringer i klassifikationer af investeringer. Sammenligningstal fra 2019 er ikke tilpasset.
- Sammenligningstal for 2021 er korrigeret som følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis vedrørende konfigurations- og tilpasningsomkostninger relateret til digitale cloud-løsninger, ref. Note 7.2 i Vestas Annual Report 2022.

 

Abonner på nyheder fra Vestas

Vestas offentliggør forskellige typer af meddelelser. Du kan læse om de forskellige typer af nyheder neden for. Nyhederne udsendes på engelsk. Hvis du ønsker at tegne et abonnement og modtage en eller flere typer af nyheder fra Vestas direkte via email, kan du registrere din email-adresse (klik på "Abonnér på nyheder fra Vestas" ved den blå pil). 

Selskabsmeddelelser (Company Announcements)
Dette er fondsbørsmeddelelser, som Vestas er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU-lovgivning og dansk lovgivning. Herunder er inkluderet offentliggørelsen af intern viden, såsom vindmølle-ordrer med en størrelse på 1 GW eller derover. Kategorien inkluderer f.eks. også indkaldelser til Generalforsamlinger, storaktionær-meddelelser, notifikationer om handel med Vestas-aktien foretaget af medlemmer af ledelsen, og regnskaber. Udover de lovpligtige Årsrapporter og Halvårsrapporter, offentliggør Vestas også regnskaber for første og tredje kvartal. 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil selskabsmeddelelserne være at finde på vestas.com her, samt på Nasdaq's hjemmeside. 

Investornyheder (Investor News)
Denne kategori dækker over nyheder som er relevante for aktionærer og institutionelle investorer, men som ikke er lovpligtig information. Vestas udsender bl.a. detaljer omkring kommende informationsmøder relateret til regnskaber som Investornyheder. 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil investornyhederne være at finde på vestas.com her, samt på Nasdaq's hjemmeside. 

Pressemeddelelser (Press releases)
Information som vurderes at være relevant for offentligheden generelt eller for Vestas' interessenter. Dette kan være vindmølleordrer under 1 GW eller andre milepæle, udviklinger, og begivenheder. 

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil pressemeddelelsern være at finde på vestas.com her.

 

Kontakt Investor Relations

Investorer, analytikere og andre interessenter er velkomne til at kontakte vores afdeling for Investor Relations. Oplysningerne er på engelsk.

Offentliggjorte vindmølleordrer

Indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra i år og fem år tilbage. Oplysningerne er på engelsk

Bæredygtighedsstrategi

I 2020 introducerede Vestas en Bæredygtighedsstrategi med fire overordnede mål og ambitiøse målsætninger. Oplysningerne er på engelsk.