Delårsrapport, Q3 2022

Omsætning i kvartalet på EUR 3,9 mia. med en EBIT-margin før særlige poster på (3,2) pct. Fortsat stærk ordrebeholdning i vindmølleforretningen med en værdi af EUR 18,1 mia. på trods af nedgang i ordrer. Forventningerne til helåret justeret.

Download

- Delårsrapport, tredje kvartal 2022 (pdf) (engelsk)
- Investorpræsentation (pdf) (engelsk)
- Selskabsmeddelelse med resumé på dansk (link)

Regnskaber og investorpræsentationer udgives kun på engelsk. 

Delårsrapport, Q2 2022

Omsætning i kvartalet på EUR 3.305 mio. med en EBIT-margin før særlige poster på (5,5) pct. Ordreindgang på vindmøller på 2,2 GW med en fortsat stærk ordrebeholdning med en værdi af EUR 18,9 mia. med højere salgspriser. Forventningerne til helåret fastholdes.

Download

- Delårarapport, andet kvartal 2022 (pdf) (engelsk)
- Investorpræsentation (pdf) (engelsk)
- Selskabsmeddelelse med resumé på dansk (link)

Regnskaber og investorpræsentationer udgives kun på engelsk. 

Selskabsmeddelelser

Neden for findes en oversigt over selskabsmeddelelser fra Vestas fra de seneste 10 år. Selskabsmeddelelserne er meddelelser til fondsbørsen, som selskabet har en forpligtelse til at offentliggøre - f.eks. regnskaber, vindmølleordrer på mere end 1 GW, indkaldelser til den Ordinære Generalforsamling, etc. 

En komplet oversigt over nyheder fra Vestas, inklusive pressemeddelelser og investornyheder kan findes på engelsk her.

Hvis du ønsker at modtage Vestas' selskabsmeddelelser direkte via email, kan du tegne et abonnement på disse her

Selskabsmeddelelser
Download
Description:
Vestas Årsrapport 2021 – Modstandsdygtighed og målbevidsthed under udfordrende markedsbetingelser
File title:
Selskabsmeddelelse (DK)
Description:
Vestas Annual Report 2021
File title:
Årsrapport 2021 (EN)
File title:
Bæredygtighedsrapport (EN)

Årsrapport 2021

– Modstandsdygtighed og målbevidsthed under udfordrende markedsbetingelser

Resumé: For 2021 udgjorde Vestas’ omsætning EUR 15,6 mia. (forventet: EUR 15,5-16,5 mia.) med en EBIT-margin før særlige poster på 3 pct. (under de forventede ca. 4 pct.) og totale investeringer*) på EUR 813 mio. (forventet: under EUR 1.000 mio.). Sammenlignet med 2020 steg omsætningen og de frie pengestrømme*), mens indtjeningen faldt. Værdien af den samlede ordrebeholdning for Power Solutions og Service steg fra EUR 43 mia. til EUR 47 mia. 


 • Omsætning på EUR 15,6 mia
  Vækst i omsætningen på trods af øgede udfordringer i forsyningskæden. Et højt niveau af overleveringer på 16,6 GW.
 • EBIT-margin på 3 pct. 
  EBIT påvirket af forstyrrelser i forsyningskæden, der resulterede i inflation i omkostninger, forsinkelser og et højt niveau af garantihensættelser.
 • Total ordreindgang på 13,9 GW og øget prissætning over året - Ordrebeholdningen i vindmølleforretningen er fortsat stærk med en værdi på EUR 18 mia.; valgt som foretrukken leverandør på +3 GW med ny havvindmølleplatform.
 • Verdens mest bæredygtige virksomhed
  Vestas udpeget af det canadiske analysehus Corporate Knights som verdens mest bæredygtige selskab i deres 18. årlige ”Global 100”-indeks.
 • Strategiske milepæle mod at blive den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger
  Fuld integration af offshore, en udvidet projektudviklings-forretning og to investeringer via Vestas Ventures.

Regnskaber

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Årsrapporten følges af en selskabsmeddelelse, der opsummerer de finansielle resultater for helåret og fjerde kvartal. 

Sprog

Regnskaberne bliver udgivet på engelsk. Et resumé på dansk kan findes via den meddelelse, som medfølger regnskaberne ved offentliggørelsen, se Selskabsmeddelelser.

Informationsmøde

Ved hver offentliggørelse af et regnskab holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast. Her præsenterer selskabets CEO og CFO periodens resultater. Mødet afholdes på engelsk, og yderligere detaljer samt link til audiocastet kan findes her.

Materialer til download

Det seneste regnskab og tilhørende materiale vil være tilgængelig for download på denne side umiddelbart efter offentliggørelse. NB: Hvis download af de tungere pdf-filer resulterer i fejl i Internet Explorer, anbefales det at prøve i en anden browser. 

Aktionærhjørnet

Vestas' Investorportal

Handel med Vestas-aktier

Vestas-aktien er kun registreret på Nasdaq Copenhagen og under fondskode DK0061539921. 

Interessenter i Danmark kan købe Vestas-aktier online, fx i netbank, og gennem enhver dansk bank. Interessenter, der ikke bor i Danmark, kan kontakte en af de store internationale banker i det pågældende land for yderligere information.

Nyhedsservice

Vestas' nyhedsservice gør det let for dig som aktionær hele tiden at følge med, når der sker noget nyt i Vestas.

Du kan ltegne et abonnement på selskabsmeddelelser (på dansk eller engelsk) og pressemeddelelser (kun engelsk) fra Vestas

Fandt du hvad du søgte?

Hvis du mangler noget information på vores hjemmeside eller, hvis du bare har ris, ros eller gode ideer til investorhjemmesiden, så hører vi gerne fra dig på ir@vestas.com.

Finanskalender 2023

Dato

Aktivitet

08. februar
Offentliggørelse af årsrapport 2022
28. februar Frist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling 
10. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling
12. april  Ordinær generalforsamling
10. maj  Offentliggørelse af delårsrapport, første kvartal 2023
09. august Offentliggørelse af delårsrapport, andet kvartal 2023
08. november  
Offentliggørelse af delårsrapport, tredje kvartal 2023

Persondatapolitik

I Vestas' persondatapolitik finder du information om, hvordan vi anvender og håndterer dine personlige data.

Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og Vestas' vedtægter fastsatte grænser.

Alle aktionærer har lige adgang til at stille forslag, deltage, stemme og ytre sig på generalforsamlingen. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

Aktionæren har 20 stemmer pr. aktie, som er navnenoteret på registreringsdatoen. 

Adgang til generalforsamlingen

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. 

  2021 2020 2019 2018 2017
Årets resultat (mEUR) 176 771 700 683 894
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter før opkøb af datterselskaber og finansielle investeringer (mEUR)* 813 687 729 603 407
Udbytte (mEUR) 50 230 211 205 267
           
Udbytte pr. aktie (EUR) 0,05 1,14 1,06 1,00 1,24
Udbytte pr. aktie (DKK) 0,37 8,45 7,93 7,44 9,23

*) Sammenligningstal er blevet omregnet for at afspejle ændringer i klassifikationer af investeringer. Sammenligningstal fra 2017 til 2019 er ikke tilpasset.

Ordinære generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S blev afholdt den  5. april 2022 kl. 16:30 .

Relevante dokumenter 
Description:
Vestas Annual Report 2021
File title:
Årsrapport 2021 (EN)
File title:
Vederlagsrapport 2021 (EN)
Description:
Vestas Wind Systems A/S - Vedtæger
File title:
Vedtægter

Abonner på nyheder fra Vestas

Vestas udsender alle selskabsmeddelelelser (fondsbørsmeddelelser) på både dansk og engelsk. Du kan abonnere på  Vestas' selskabsmeddelelser på dansk ved at udfylde din information til højre og trykke "Registrer". 

Pressemeddelelser og investornyheder bliver kun udgivet på engelsk. Ønsker du at abonnere på disse, kan det gøres via dette link

 

News type
This field is required
This field is required
This field is required Invalid email

Kontakt Investor Relations

Investorer, analytikere og andre interessenter er velkomne til at kontakte vores afdeling for Investor Relations. Oplysningerne er på engelsk.

Offentliggjorte vindmølleordrer

Indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra i år og fem år tilbage. Oplysningerne er på engelsk

Bæredygtighedsstrategi

I 2020 introducerede Vestas en Bæredygtighedsstrategi med fire overordnede mål og ambitiøse målsætninger. Oplysningerne er på engelsk.