Generalforsamling 2023

Selskabsmeddelelse
08:00 - 10. marts 2023

Vestas Wind Systems A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 12. april 2023 kl. 16:30. 

Den ordinære generalforsamling vil finde sted hos Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 42, 8200 Aarhus N. 

Download
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S (pdf)Selskabsmeddelelse
08:29 - 8. februar 2023

Et udfordrende år med negativ profitabilitet
- en samlet omsætning på EUR 14.486 mio.
-  EBIT-margin før særlige poster på (8,0) pct.
- totale investeringer*) på EUR 758 mio. 

Outlook 2023
Omsætning på EUR 14,0-15,5b mia.
EBIT-margin før særlige poster på (2)-3 percent
Totale investeringer*) på ca. EUR 1 mia.

 * Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer.

Dokumenter
Selskabsmeddelelse med resumé på dansk (link)
Årsrapport (pdf) (engelsk)
Bæredygtighedsrapport (pdf) (engelsk)


Selskabsmeddelelser

Neden for findes en oversigt over selskabsmeddelelser fra Vestas fra de seneste 10 år. Selskabsmeddelelserne er meddelelser til fondsbørsen, som selskabet har en forpligtelse til at offentliggøre - f.eks. regnskaber, vindmølleordrer på mere end 1 GW, indkaldelser til den Ordinære Generalforsamling, etc. 

En komplet oversigt over nyheder fra Vestas, inklusive pressemeddelelser og investornyheder kan findes på engelsk her.

Hvis du ønsker at modtage Vestas' selskabsmeddelelser direkte via email, kan du tegne et abonnement på disse her

Selskabsmeddelelser
Download
Description:
Vestas Årsrapport 2022 – Et udfordrende år med negativ profitabilitet
File title:
Selskabsmeddelelse (DK)
File title:
Årsrapport 2022c(EN)
File title:
Bæredygtighedsrapport (EN)

Årsrapport 2022

– Et udfordrende år med negativ profitabilitet

Resumé: Vestas’ omsætning i 2022 udgjorde EUR 14.486 mio. (forventet: EUR 14,5-15,5 mia.) med en EBIT-margin før særlige poster på (8) pct. (forventet: ca. (5) pct.) og totale investeringer1 på EUR 758 mio. (forventet: ca. EUR 850 mio.). Værdien af den samlede ordrebeholdning for Power Solutions og Service steg til EUR 49,5 mia.


 • Omsætning på EUR 14,5 mia.
  Fald i omsætningen sammenlignet med 2021 drevet af exit fra Rusland/Ukraine samt projekt-forsinkelser.
 • EBIT-margin på (8) pct.
  EBIT påvirket af forstyrrelser i forsyningskæden, inflation, et højere niveau af garantihensættelser og nedskrivninger i havvindmølleforretningen.
 • Total ordreindgang på 11,2 GW med en gennemsnitlig salgspris på EUR 1,07 mio./MW
  Ordreindgangen i GW faldt 19 pct., men værdien steg samtidig 3 pct. grundet stærke prisstigninger.
 • Stærke resultater i Service
  27 procents vækst i Serviceomsætningen i 2022 med en EBIT-margin på 21,4 pct.
 • Bæredygtighedsmilepæl og -anerkendelse
  Vores løsning til udvikling af genanvendelige møllevinger skaber gennembrud på tværs af industrien; Vestas kåret som det andet mest bæredygtige selskab i verden.
 • Strategiske fremskridt inden for kerneområder og forretningskatalysatorer
  At genvinde profitabiliteten i mølle-segmentet forbliver vores fokus, mens vi styrker industriens disciplin og modenhed.

Regnskaber

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Årsrapporten følges af en selskabsmeddelelse, der opsummerer de finansielle resultater for helåret og fjerde kvartal. 

Sprog

Regnskaberne bliver udgivet på engelsk. Et resumé på dansk kan findes via den meddelelse, som medfølger regnskaberne ved offentliggørelsen, se Selskabsmeddelelser.

Informationsmøde

Ved hver offentliggørelse af et regnskab holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast. Her præsenterer selskabets CEO og CFO periodens resultater. Mødet afholdes på engelsk, og yderligere detaljer samt link til audiocastet kan findes her.

Materialer til download

Det seneste regnskab og tilhørende materiale vil være tilgængelig for download på denne side umiddelbart efter offentliggørelse. NB: Hvis download af de tungere pdf-filer resulterer i fejl i Internet Explorer, anbefales det at prøve i en anden browser. 

Aktionærhjørnet

Handel med Vestas-aktier

Vestas-aktien er kun registreret på Nasdaq Copenhagen og under fondskode DK0061539921. 

Interessenter i Danmark kan købe Vestas-aktier online, fx i netbank, og gennem enhver dansk bank. Interessenter, der ikke bor i Danmark, kan kontakte en af de store internationale banker i det pågældende land for yderligere information.

Nyhedsservice

Vestas' nyhedsservice gør det let for dig som aktionær hele tiden at følge med, når der sker noget nyt i Vestas.

Du kan ltegne et abonnement på selskabsmeddelelser (på dansk eller engelsk) og pressemeddelelser (kun engelsk) fra Vestas

Fandt du hvad du søgte?

Hvis du mangler noget information på vores hjemmeside eller, hvis du bare har ris, ros eller gode ideer til investorhjemmesiden, så hører vi gerne fra dig på ir@vestas.com.

Finanskalender 2023

Dato

Aktivitet

08. februar
Offentliggørelse af årsrapport 2022
28. februarFrist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling 
10. martsIndkaldelse til ordinær generalforsamling
12. april Ordinær generalforsamling
10. maj Offentliggørelse af delårsrapport, første kvartal 2023
09. augustOffentliggørelse af delårsrapport, andet kvartal 2023
08. november  
Offentliggørelse af delårsrapport, tredje kvartal 2023

Persondatapolitik

I Vestas' persondatapolitik finder du information om, hvordan vi anvender og håndterer dine personlige data.

Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og Vestas' vedtægter fastsatte grænser.

Alle aktionærer har lige adgang til at stille forslag, deltage, stemme og ytre sig på generalforsamlingen. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

Aktionæren har 20 stemmer pr. aktie, som er navnenoteret på registreringsdatoen. 

Adgang til generalforsamlingen

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. 

 20222021202020192018
Årets resultat (mEUR)(1.572)143771700683
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter før opkøb af datterselskaber og finansielle investeringer (mEUR)*758773687687603
Udbytte (mEUR)-50230211205
      
Udbytte pr. aktie (EUR)-0,051,141,061,00
Udbytte pr. aktie (DKK)-0,378,457,937,44

- Sammenligningstal er blevet omregnet for at afspejle ændringer i klassifikationer af investeringer. Sammenligningstal fra 2018 til 2019 er ikke tilpasset.
- Sammenligningstal for 2021 er korrigeret som følge af ændringen i anvendt regnskabspraksis vedrørende konfigurations- og tilpasningsomkostninger relateret til digitale cloud-løsninger, ref. Note 7.2 i Vestas Annual Report 2022

 

Ordinære generalforsamling 2023

Onsdag den 12. april 2023 kl. 16:30 afholder Vestas Wind Systems A/S ordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor, Hedeager 42, 8200 Aarhus N.

Relevante dokumenter 
File title:
Årsrapport 2022 (EN)
File title:
Vederlagsrapport 2022 (EN)
Description:
Vestas Wind Systems A/S - Vedtæger
File title:
Vedtægter

Abonner på nyheder fra Vestas

Vestas udsender alle selskabsmeddelelelser (fondsbørsmeddelelser) på både dansk og engelsk. Du kan abonnere på  Vestas' selskabsmeddelelser på dansk ved at udfylde din information til højre og trykke "Registrer". 

Pressemeddelelser og investornyheder bliver kun udgivet på engelsk. Ønsker du at abonnere på disse, kan det gøres via dette link

 

News type
This field is required
This field is required
This field is required Invalid email

Kontakt Investor Relations

Investorer, analytikere og andre interessenter er velkomne til at kontakte vores afdeling for Investor Relations. Oplysningerne er på engelsk.

Offentliggjorte vindmølleordrer

Indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra i år og fem år tilbage. Oplysningerne er på engelsk

Bæredygtighedsstrategi

I 2020 introducerede Vestas en Bæredygtighedsstrategi med fire overordnede mål og ambitiøse målsætninger. Oplysningerne er på engelsk.