Selskabsmeddelelser

Selskabsmeddelelser

Regnskaber

Vestas offentliggør regnskab fire gange om året: Én årsrapport og tre kvartalsrapporter. Årsrapporten følges af en selskabsmeddelelse, der opsummerer de finansielle resultater for helåret og fjerde kvartal. 

Sprog

Regnskaberne bliver udgivet på engelsk. Et resumé på dansk kan findes via den meddelelse, som medfølger regnskaberne ved offentliggørelsen, se Selskabsmeddelelser.

Informationsmøde

Ved hver offentliggørelse af et regnskab holder Vestas et informationsmøde, som kan følges live via en audiocast. Her præsenterer selskabets CEO og CFO periodens resultater. Mødet afholdes på engelsk, og yderligere detaljer samt link til audiocastet kan findes her.

Materialer til download

Det seneste regnskab og tilhørende materiale vil være tilgængelig for download på denne side umiddelbart efter offentliggørelse. NB: Hvis download af de tungere pdf-filer resulterer i fejl i Internet Explorer, anbefales det at prøve i en anden browser. 

Aktionærhjørnet

Vestas' InvestorPortal
InvestorPortalen er en service til Vestas’ navnenoterede aktionærer, hvor aktionærrettigheder let kan administreres.

Handel med Vestas-aktier

Vestas-aktien er kun registreret på Nasdaq Copenhagen og under fondskode DK0061539921. 

Interessenter i Danmark kan købe Vestas-aktier online, fx i netbank, og gennem enhver dansk bank. Interessenter, der ikke bor i Danmark, kan kontakte en af de store internationale banker i det pågældende land for yderligere information.

Nyhedsservice

Vestas' nyhedsservice gør det let for dig som aktionær hele tiden at følge med, når der sker noget nyt i Vestas.

Du kan ltegne et abonnement på selskabsmeddelelser (på dansk eller engelsk) og pressemeddelelser (kun engelsk) fra Vestas

Fandt du hvad du søgte?

Hvis du mangler noget information på vores hjemmeside eller, hvis du bare har ris, ros eller gode ideer til investorhjemmesiden, så hører vi gerne fra dig på ir@vestas.com.

Finanskalender 2022

Dato

Aktivitet

10. februar
Offentliggørelse af årsrapport 2021 og forventninger for 2022
21. februar Frist for selskabets aktionærer til skriftligt over for bestyrelsen at fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling 
04. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling
05. april  Ordinær generalforsamling
04. maj  Offentliggørelse af delårsrapport, første kvartal 2022
10. august Offentliggørelse af delårsrapport, andet kvartal 2022
02. november  
Offentliggørelse af delårsrapport, tredje kvartal 2022

Persondatapolitik

I Vestas' persondatapolitik finder du information om, hvordan vi anvender og håndterer dine personlige data.

Generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og Vestas' vedtægter fastsatte grænser.

Alle aktionærer har lige adgang til at stille forslag, deltage, stemme og ytre sig på generalforsamlingen. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

Aktionæren har 20 stemmer pr. aktie, som er navnenoteret på registreringsdatoen. 

Adgang til generalforsamlingen

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling og som ønsker at deltage i en generalforsamling eller være repræsenteret ved fuldmægtig, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse til selskabet. 

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt. Den seneste generalforsamling blev afholdt den 8. april 2021. 
Politikker, rapporter og andre dokumenter godkendt på generalforsamling 2021
File title:
Årsrapport 2020 (EN)
File title:
Vederlagsrapport 2020 (EN)
Description:
Remuneration Policy
File title:
Vederlagspolitik (EN)
Description:
Vestas Wind Systems A/S - Vedtæger
File title:
Vedtægter

Kontakt Investor Relations

Investorer, analytikere og andre interessenter er velkomne til at kontakte vores afdeling for Investor Relations. Oplysningerne er på engelsk.

Medlemmer af Vestas' bestyrelse

Bestyrelsen i Vestas består af otte eksterne medlemmer med bred international erfaring og fire medarbejderrepræsentanter. Oplysningerne er på engelsk.

Offentliggjorte vindmølleordrer

Indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra i år og fem år tilbage. Oplysningerne er på engelsk

Bæredygtighedsstrategi

I 2020 introducerede Vestas en Bæredygtighedsstrategi med fire overordnede mål og ambitiøse målsætninger. Oplysningerne er på engelsk.