Meddelelser

Nedenfor vises selskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, herunder regnskaber, annonceringer af større ordrer mv., som Vestas er forpligtet til at offentliggøre.

Pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S og de regionale forretningsenheder findes under Media News (kun engelsk).

Seneste selskabsmeddelelser: 

12:10 - 11. november 2019
Rapportering af ledende medarbejders transaktioner med Vestas-aktier
Download selskabsmeddelelse (pdf)

Nuværende aktiekurs

 %

'

Tilbage
20:31 - 09 Dec 2014

Vestas - Forlig af amerikansk søgsmål godkendt af domstolen

Aarhus, Danmark, 2014-12-09 20:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Den 21. marts 2011 offentliggjorde Vestas, at der ved en amerikansk domstol var blevet anlagt sag mod Vestas Wind Systems A/S, dets amerikanske datterselskab og visse medlemmer af bestyrelse og ledende medarbejdere, jf. selskabsmeddelelse nr. 8/2011 af 21. marts 2011. I selskabsmeddelelse nr. 25/2014 af 26. juni 2014, bekendtgjorde Vestas, at der var indgået betinget forlig af søgsmålet. Som en del af forliget var kravene mod de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt ledende medarbejdere tillige opgivet.

Forliget består af en kontant udbetaling på USD 5 mio. til sagsøgerne, og beløbet vil blive fuldt ud dækket af Vestas’ forsikringsselskab.

United States District Court i Portland har nu godkendt det foreslåede forlig. Forliget vil blive endeligt 30 dage efter domstolsgodkendelsen, med mindre godkendelsen bliver anket.

Sagsøgerne beskyldte bl.a. Vestas for, at stigningen i selskabets aktiekurs i løbet af transaktionsperioden var drevet af påståede fejlinformationer og udeladelser i forbindelse med selskabets indtægtsførelse af supply-and-installation kontrakter under IFRIC 15. Vestas afviser kategorisk alle påstande i retssagen og fastholder, at selskabets offentliggørelser til enhver tid har været retvisende. Vestas er derfor af den opfattelse, at selskabet ikke har gjort noget retsstridigt eller ansvarspådragende i forhold til de anklager, der er rejst mod selskabet. Ikke desto mindre anses det fra Vestas’ side for at være ønskværdigt at få afsluttet retssagen og således få bragt de betydelige udgifter, byrder og usikkerheder, der er forbundet med en fortsat retssag i USA, til ophør.

Forliget vedrører kun køb af American Depositary Receipts og almindelige aktier købt i amerikanske transaktioner i løbet af transaktionsperioden fra 11. februar 2009 til 9. februar 2012. Forliget har ingen indflydelse på andre transaktioner eller på retssagen anlagt af 87 aktionærer ved Aarhus byret i august 2013, jf. selskabsmeddelelse nr. 35/2013 af 16. august 2013.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: 97308209

Vedhæftede filer
141209_CA_DK_44.pdf
Tilbage

Offentliggjorte vindmølleordrer

Listen nedenfor indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra 2014 til og med i dag. 

Faste og ubetingede ordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover offentliggøres som selskabsmeddelelser. 

Faste og ubetingede vindmølleordrer på mindre end 500 MW kan offentliggøres gennem pressemeddelelser fra de regionale forretningsenheder. Disse meddelelser findes som regel kun på engelsk og er tilgængelige under Media > News (EN).


  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2019

  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2018

  Offentliggjorte ordrer i 2017

  Offentliggjorte ordrer i 2016

  Offentliggjorte ordrer i 2015

  Offentliggjorte ordrer 2014


  Regler for offentliggørelse

  Som børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om Vestas, der kan få betydning for kursen på Vestas-aktien. Informationen sker gennem selskabsmeddelelser, fx:

  • Regnskaber
  • Meddelelser om faste og ubetingede mølleordrer på 500 MW eller derover
  • Meddelelser om serviceordrer med en værdi på EUR 500 mio. eller derover
  • Meddelelser om gennembrud på nye markeder
  • Meddelelser om etablering af nye produktionsanlæg
  • Incitamentsordninger
  • Storaktionærmeddelelser

  Information om andre væsentlige forhold, der ikke er underlagt de børsretslige regler, vil foregå gennem pressemeddelelser.

  Offentliggørelse af kursfølsomme informationer skal foregå hurtigt og så vidt muligt samtidigt i hele EU og EØS.

  Distribution

  For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale om benyttelse af distributionsplatformen GlobeNewswire til distribution af alle selskabsmeddelelser, pressemeddelelser og regnskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S.

  Pressemeddelelser og andre nyheder fra Vestas Wind Systems A/S og de lokale forretningsenheder findes som hovedregel kun på engelsk og er tilgængelige på den engelske koncern hjemmeside under Media & News.

  Abonner på nyheder fra Vestas

  Hvis du ønsker at abonnere på selskabsmeddelelser og / eller pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, kan du tilmelde dig her.


  Meddelelser om faste og ubetingede ordrer

  Meddelelser om faste og ubetingede vindmølleordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover, hvorved der ved faste og ubetingede ordrer forstås at:

  • alle ”conditions precedent” (CP’er) i kontrakten er opfyldt, herunder at Vestas har en forpligtelse til at levere, at kunden har en forpligtelse til at overtage, og at finansieringen er på plads,  
  • forudbetalingen er modtaget, og  
  • eventuelle andre betingelser vedrørende projektet er opfyldt.