Meddelelser

Nedenfor vises selskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, herunder regnskaber, annonceringer af større ordrer mv., som Vestas er forpligtet til at offentliggøre.

Pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S og de regionale forretningsenheder findes under Media News (kun engelsk).

Seneste selskabsmeddelelser: 

12:10 - 11. november 2019
Rapportering af ledende medarbejders transaktioner med Vestas-aktier
Download selskabsmeddelelse (pdf)

Nuværende aktiekurs

 %

'

Tilbage
08:29 - 07 Nov 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Forventningerne til 2014: Forventningerne til omsætning, EBIT-margin før særlige poster og cash flow opjusteret. Tredje kvartal 2014 var karakteriseret ved en stærk driftsmæssig performance og høje aktivitetsniveauer, som har resulteret i stigninger i både EBIT-niveau og cash flow sammenlignet med tredje kvartal 2013.

Aarhus, Danmark, 2014-11-07 08:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

I tredje kvartal 2014 omsatte Vestas for EUR 1.813 mio. – en stigning på 26 pct. i forhold til tredje kvartal 2013. EBIT før særlige poster steg med EUR 96 mio. til EUR 163 mio., primært på grund af højere volumen samt, i mindre grad, forbedrede gennemsnitslige marginer. EBIT-marginen før særlige poster var 9,0 pct. Nettoresultatet steg med EUR 189 mio. til EUR 102 mio., og det frie cash flow steg med EUR 49 mio. til EUR 105 mio. i forhold til tredje kvartal 2013.                                                        

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 1.170 MW i tredje kvartal 2014 – et fald på 24 pct. i forhold til tredje kvartal 2013. Ordreindgangen er dog år-til-dato steget med 458 MW, eller 12 pct., i forhold til sidste år. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 6,7 mia. den 30. september 2014, hvilket er et fald på 9 pct. i forhold til samme tid sidste år. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 6,7 mia. ultimo september 2014, sammenlignet med EUR 6,1 mia. ultimo september 2013. Den samlede ordrebeholdning på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således EUR 13,4 mia. den 30. september 2014.

Vestas opjusterer forventningen til omsætning fra minimum EUR 6 mia. til EUR 6,4 mia.-7,0 mia. Forventningen til EBIT-margin før særlige poster opjusteres fra minimum 6 pct. til 7-8 pct. og forventningen til frit cash flow opjusteres fra minimum EUR 300 mio. til EUR 400 mio.-700 mio. Opjusteringerne er baseret på forventede leveringsplan for resten af året og en forbedret omkostningsbase.

Koncernchef Anders Runevad siger: ”I tredje kvartal 2014 fortsatte forbedringerne inden for flere driftsområder, hvilket understreger, at eksekvering af vores strategi, Lønsom vækst for Vestas, fortsat er på rette spor. På baggrund af den forventede leveringsplan for resten af året og den forbedrede omkostningsbase, løfter vi målene for omsætning, EBIT og cash flow.

Tredje kvartal 2014 i korte træk (sammenlignet med tredje kvartal 2013)

 - 24% Vestas havde en ordreindgang på 1.170 MW
et fald på 24 pct.
 
+ 36% Vestas producerede og afskibede 2.183 MW
en stigning på 36 pct.
 
+ 43% Vestas overleverede vindkraftsystemer med en samlet kapacitet på 1.682 MW
en stigning på 43 pct.
 
+ 26% Vestas realiserede en omsætning på EUR 1.813 mio.
en stigning på 26 pct.
 
+ 11% Serviceomsætningen på onshore udgjorde EUR 235 mio.
en stigning på 11 pct.
 
+ EUR 96m EBIT før særlige poster udgjorde EUR 163 mio.
en stigning på EUR 96 mio.
 
+ EUR 189m Nettoresultatet blev EUR 102 mio.
en stigning på EUR 189 mio.
 
+ EUR 49m Vestas realiserede et frit cash flow på EUR 105 mio.
en stigning på EUR 49 mio.
 
+ 12% Antallet af medarbejdere var ultimo kvartalet 19.324
en stigning på 12 pct.
 
- 1% points Vedvarende energi udgjorde 66 pct. af det samlede energiforbrug
et fald på 1 pct.-point
 
- 22% Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer var 1,4
et fald på 22 pct.

Presse- og analytiker informationsmøde
For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag fredag, den 7. november 2014 kl. 10.00 CEST (9.00 BST) på 

Radisson Blu Royal Hotel, København
Hammerichsgade 1
1611 København V
Danmark

Informationsmødet afholdes på engelsk og transmitteres direkte via vestas.com/da/investor.

Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er: 

Danmark:              +45 7026 5040
Øvrige Europa:     +44 208 817 9301
USA:       +1 718 354 1226

Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles fra vestas.com/da/investor. 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations
Tlf.: +45 9730 8209

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.

Vedhæftede filer
141107_CA_UK_42.pdf
Tilbage

Offentliggjorte vindmølleordrer

Listen nedenfor indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra 2014 til og med i dag. 

Faste og ubetingede ordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover offentliggøres som selskabsmeddelelser. 

Faste og ubetingede vindmølleordrer på mindre end 500 MW kan offentliggøres gennem pressemeddelelser fra de regionale forretningsenheder. Disse meddelelser findes som regel kun på engelsk og er tilgængelige under Media > News (EN).


  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2019

  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2018

  Offentliggjorte ordrer i 2017

  Offentliggjorte ordrer i 2016

  Offentliggjorte ordrer i 2015

  Offentliggjorte ordrer 2014


  Regler for offentliggørelse

  Som børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om Vestas, der kan få betydning for kursen på Vestas-aktien. Informationen sker gennem selskabsmeddelelser, fx:

  • Regnskaber
  • Meddelelser om faste og ubetingede mølleordrer på 500 MW eller derover
  • Meddelelser om serviceordrer med en værdi på EUR 500 mio. eller derover
  • Meddelelser om gennembrud på nye markeder
  • Meddelelser om etablering af nye produktionsanlæg
  • Incitamentsordninger
  • Storaktionærmeddelelser

  Information om andre væsentlige forhold, der ikke er underlagt de børsretslige regler, vil foregå gennem pressemeddelelser.

  Offentliggørelse af kursfølsomme informationer skal foregå hurtigt og så vidt muligt samtidigt i hele EU og EØS.

  Distribution

  For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale om benyttelse af distributionsplatformen GlobeNewswire til distribution af alle selskabsmeddelelser, pressemeddelelser og regnskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S.

  Pressemeddelelser og andre nyheder fra Vestas Wind Systems A/S og de lokale forretningsenheder findes som hovedregel kun på engelsk og er tilgængelige på den engelske koncern hjemmeside under Media & News.

  Abonner på nyheder fra Vestas

  Hvis du ønsker at abonnere på selskabsmeddelelser og / eller pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, kan du tilmelde dig her.


  Meddelelser om faste og ubetingede ordrer

  Meddelelser om faste og ubetingede vindmølleordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover, hvorved der ved faste og ubetingede ordrer forstås at:

  • alle ”conditions precedent” (CP’er) i kontrakten er opfyldt, herunder at Vestas har en forpligtelse til at levere, at kunden har en forpligtelse til at overtage, og at finansieringen er på plads,  
  • forudbetalingen er modtaget, og  
  • eventuelle andre betingelser vedrørende projektet er opfyldt.