Company announcements:

Vestas Årsrapport 2022 – Et udfordrende år med negativ profitabilitet

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 8. februar 2023
Selskabsmeddelelse nr. 02/2023

Resumé: Vestas’ omsætning i 2022 udgjorde EUR 14.486 mio. (forventet: EUR 14,5-15,5 mia.) med en EBIT-margin før særlige poster på (8) pct. (forventet: ca. (5) pct.) og totale investeringer1 på EUR 758 mio. (forventet: ca. EUR 850 mio.). Værdien af den samlede ordrebeholdning for Power Solutions og Service steg til EUR 49,5 mia.

Som offentliggjort den 27. januar 2023 er Vestas’ finansielle forventninger til 2023 følgende: Omsætningen forventes at blive mellem EUR 14,0 mia. og 15,5 mia., inkl. serviceomsætningen. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på (2)-3 pct. De totale investeringer1 forventes at udgøre ca. EUR 1 mia. i 2023.

Derudover forventes det, at omsætningen i Service-forretningen vil vokse min. 5 pct. i 2023, med en EBIT-margin på ca. 22 pct.  

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne i 2023.

Koncernchef og CEO Henrik Andersen udtaler: Vestas og vindenergiindustrien var fortsat udfordret i 2022, hvor udefrakommende faktorer og industriens manglende modenhed hæmmede lønsomheden og resulterede i et utilfredsstillende resultat for året. Forretningsmiljøet var karakteriseret af uforudset geopolitisk usikkerhed, høj inflation og begrænsninger i forsyningskæden, og takket være vores mere end 28.000 medarbejdere opnåede Vestas en omsætning på EUR 14,5 mia., 13,3 GW i overleveringer og en ordreindgang på 11,2 GW. Ved hjælp af stærk kommerciel disciplin lykkedes det at hæve gennemsnitsprisen med 29 pct. til 1,07 mio. pr MW, hvilket affødte at ordreindgangen i fjerde kvartal havde en rekordhøj værdi. Serviceforretningen opnåede 27 procents vækst i forhold til sidste år, og forsætter dermed det voksende bidrag til vores omsætning og indtjening. I 2022 gjorde vi også strategiske fremskridt inden for havvindmølleforretningen, hvor Vestas blev udpeget som foretrukken leverandør til 5 GW med V236-15.0 MW-møllen, mens en teknologisk milepæl blev nået da V236-15.0 MW-prototypen producerede sine første kilowatt-timer i slutningen af december. Vi oplevede ligeledes fremskridt i Development-forretningen, som sikrede 13 GW nye projekter i vores Development-pipeline. Stigende omkostninger, produktnedskrivninger og øgede garantihensættelser påvirkede vores lønsomhed og resulterede i en EBIT-margin på minus 8 pct. Alle hos Vestas er derfor fuldt fokuserede på at genvinde profitabiliteten i 2023 og understrege, at vi er på rette strategiske kurs. For at etablere en bæredygtig, skalerbar og profitabel vindenergiindustri kræver det, at vi fortsætter med at styrke industriens modenhed og kommercielle disciplin, og vi vil gerne takke vores aktionærer for deres fortsatte støtte gennem denne udfordrende periode.” 

 1 Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber samt finansielle investeringer.


Højdepunkter

Omsætning på EUR 14,5 mia.
Fald i omsætningen sammenlignet med 2021 drevet af exit fra Rusland/Ukraine samt projekt-forsinkelser.

EBIT-margin på (8) pct.
EBIT påvirket af forstyrrelser i forsyningskæden, inflation, et højere niveau af garantihensættelser og nedskrivninger i havvindmølleforretningen.

Total ordreindgang på 11,2 GW med en gennemsnitlig salgspris på EUR 1,07 mio./MW
Ordreindgangen i GW faldt 19 pct., men værdien steg samtidig 3 pct. grundet stærke prisstigninger.

Stærke resultater i Service
27 procents vækst i Serviceomsætningen i 2022 med en EBIT-margin på 21,4 pct.

Bæredygtighedsmilepæl og -anerkendelse
Vores løsning til udvikling af genanvendelige møllevinger skaber gennembrud på tværs af industrien; Vestas kåret som det andet mest bæredygtige selskab i verden.

Strategiske fremskridt inden for kerneområder og forretningskatalysatorer
At genvinde profitabiliteten i mølle-segmentet forbliver vores fokus, mens vi styrker industriens disciplin og modenhed.
 

Informationsmøde (audiocast)

Onsdag den 8. februar 2023 kl. 10.00 afholder Vestas et informationsmøde, som kan følges direkte via et audiocast. Informationsmødet afholdes på engelsk og spørgsmål kan stilles via en telefonkonference. Telefonnumre til konferencen er:

Danmark:       7877 4197
Europa:          +44 808‑101‑1183
USA:                +1 785-424-1738

Pin-kode:        22677#

Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt på vores hjemmeside før informationsmødet. Linket til mødets audiocast kan findes samme sted.

Vedhæftet denne meddelelse er Vestas Annual Report 2022 (pdf, udgives kun på engelsk) og den fulde Selskabsmeddelelse (pdf), som også inkluderer udvalgte nøgletal for hhv. året og fjerde kvartal og de langsigtede finansielle ambitioner. En ZIP-fil med en xHTML-version af årsrapporten udfærdiget i henhold til ’European Single Electronic Format’ er ydermere vedhæftet meddelelsen.

Vestas’ Bæredygtighedsrapport 2022 (kun engelsk) kan downloades her.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S

Investorer/analytikere:
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383
Presse:
Anders Riis, Vice President
Communications
Tlf.: 4181 3922