Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 12. april 2023

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 12. april 2023
Selskabsmeddelelse nr. 08/2023

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

Dagsorden og beslutninger

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Beretningen blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Årsrapporten for 2022 (Annual Report 2022) blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der ikke vil blive udbetalt udbytte for regnskabsåret 2022, blev godkendt.

4. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2022 (Remuneration Report 2022), som blev fremlagt til vejledende afstemning.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar
Bestyrelsens forslag om uændrede honorarer for bestyrelsesposter og bestyrelsesudvalgsposter blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Anders Runevad, Bruce Grant, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt, Karl-Henrik Sundström, Kentaro Hosomi og Lena Olving blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.

7. Valg af revisor
Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

8. Forslag fra bestyrelsen

8.1 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i perioden indtil den 31. december 2024 svarende til 10 pct. af selskabets aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet blev godkendt.

9. Bemyndigelse til dirigenten
Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

- - - - - - -

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Anders Runevad blev valgt som ny formand og Karl-Henrik Sundström blev valgt som næstformand for bestyrelsen.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Daniel Patterson, Senior Specialist
Investor Relations
Tlf.: 2669 2725