Company announcements:

Vestas Årsrapport 2021 – Modstandsdygtighed og målbevidsthed under udfordrende markedsbetingelser

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 10. februar 2022
Selskabsmeddelelse nr. 02/2022


Resumé: For 2021 udgjorde Vestas’ omsætning EUR 15,6 mia. (forventet: EUR 15,5-16,5 mia.) med en EBIT-margin før særlige poster på 3 pct. (under de forventede ca. 4 pct.) og totale investeringer*) på EUR 813 mio. (forventet: under EUR 1.000 mio.). Sammenlignet med 2020 steg omsætningen og de frie pengestrømme*), mens indtjeningen faldt. Værdien af den samlede ordrebeholdning for Power Solutions og Service steg fra EUR 43 mia. til EUR 47 mia.

Som offentliggjort den 26. januar 2022 er Vestas’ finansielle forventninger til 2022 følgende: Omsætningen forventes at blive mellem EUR 15,0 mia. og 16,5 mia., inkl. serviceomsætningen. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 0-4 pct. De totale investeringer*) forventes at udgøre ca. EUR 1.000 mio. i 2022.

Derudover forventes det, at omsætningen i Service-forretningen vil vokse med ca. 5 pct. i 2022, med en EBIT-margin på ca. 25 pct.  

På baggrund af årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte for et samlet beløb på i alt EUR 50 mio. (DKK 0,37 pr. aktie) til aktionærerne i 2022, sammenlignet med i alt EUR 230 mio. sidste år, og svarende til 30 pct. af nettoresultatet for året.

Koncernchef og CEO Henrik Andersen udtaler: “I 2021 gjorde Vestas store strategiske fremskridt for at styrke vores fundament og kundefokus. I et udfordrende miljø ydede alle hos Vestas en fremragende indsats for at sikre en rekordhøj omsætning og overleveringer på 16,6 GW uden at gå på kompromis med sikkerhed og kvalitet. Sammen med stigende energipriser fortsatte forstyrrelserne i forsyningskæden samt den accelererede prisinflation på råmaterialer, transport og møllekomponenter med at lægge øget pres på omkostningssiden gennem hele året, hvilket påvirkede lønsomheden kraftigt. Under disse betingelser opnåede vi en omsætning på EUR 15,6 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 3 pct., og frie pengestrømme på EUR 183 mio. I kraft af streng disciplin, opnåede vi en ordreindgang på 13,9 GW med en gennemsnitlig salgspris på EUR 0,83 mio./MW, 3 GW aftaler som foretrukken leverandør med vores V236-15.0 MW havvindmølle, samt en 21 procents stigning i omsætning i Service. Vi forbliver fokuseret på at styrke industriens disciplin for at beskytte lønsomheden og forbedre den langsigtede værdiskabelse, samt at eksekvere vores strategi for at drive energiomstillingen sammen med vores kunder. Forstyrrelserne i forsyningskæden forventes at fortsætte og derved gøre 2022 til endnu et udfordrende år for industrien, og på vegne af Direktionen vil jeg derfor takke kollegaer, kunder og andre partnere for den fortsatte støtte.”  

*) Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber samt finansielle investeringer.


Højdepunkter

Omsætning på EUR 15,6 mia.
Vækst i omsætningen på trods af øgede udfordringer i forsyningskæden. Et højt niveau af overleveringer på 16,6 GW.

EBIT-margin på 3 pct.
EBIT påvirket af forstyrrelser i forsyningskæden, der resulterede i inflation i omkostninger, forsinkelser og et højt niveau af garantihensættelser.

Total ordreindgang på 13,9 GW og øget prissætning over året
Ordrebeholdningen i vindmølleforretningen er fortsat stærk med en værdi på EUR 18 mia.; valgt som foretrukken leverandør på +3 GW med ny havvindmølleplatform.

Verdens mest bæredygtige virksomhed
Vestas udpeget af det canadiske analysehus Corporate Knights som verdens mest bæredygtige selskab i deres 18. årlige ”Global 100”-indeks.

Strategiske milepæle mod at blive den globale leder inden for bæredygtige energiløsninger
Fuld integration af offshore, en udvidet projektudviklings-forretning og to investeringer via Vestas Ventures.


Informationsmøde (audiocast)

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 10.00 afholder Vestas et informationsmøde, som kan følges direkte via et audiocast. Informationsmødet afholdes på engelsk og spørgsmål kan stilles via en telefonkonference. Telefonnumre til konferencen er:

Danmark: 3544 5577
Europa:+44 3333 000 804
USA:+1 6319 131 422

Pin-kode:82270986#

Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt på vores hjemmeside ca. en time før informationsmødet. Linket til mødets audiocast kan findes samme sted.

Vedhæftet denne meddelelse er Vestas Annual Report 2021 (pdf, udgives kun på engelsk) og den fulde Selskabsmeddelelse (pdf), som også inkluderer udvalgte nøgletal for hhv. året og fjerde kvartal, samt Vestas’ langsigtede finansielle ambitioner. En ZIP-fil med en xHTML-version af årsrapporten udfærdiget i henhold til det nye ’European Single Electronic Format’ er ydermere vedhæftet meddelelsen.

Vestas’ Bæredygtighedsrapport 2021 kan downloades her.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S

Investorer/analytikere:
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Presse:
Anders Riis, Vice President
Communications
Tlf.: 4181 3922