Company announcements:

Vestas – Delårsrapport for tredje kvartal 2022

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 2. november 2022
Selskabsmeddelelse nr. 21/2022
 

Resumé: Omsætning i kvartalet på EUR 3,9 mia. med en EBIT-margin før særlige poster på (3,2) pct. Fortsat stærk ordrebeholdning i vindmølleforretningen med en værdi af EUR 18,1 mia. på trods af nedgang i ordrer. Forventningerne til helåret justeret.

I tredje kvartal 2022 omsatte Vestas for EUR 3.913 mio. – et fald på 29 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster beløb sig til EUR (127) mio. med en EBIT-margin før særlige poster på (3,2) pct., sammenlignet med 5,7 pct. i tredje kvartal 2021.

Frie pengestrømme*) beløb sig til EUR (752) mio., sammenlignet med EUR 300 mio. i tredje kvartal 2021.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i kvartalet udgjorde 1.895 MW, og værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 18,1 mia. den 30. september 2022.

Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af kvartalet serviceaftaler med en forventet fremtidig kontraktuel omsætning på EUR 32,8 mia. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 50,9 mia. – en stigning på EUR 3,6 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Vestas justerer helårs-forventningerne til omsætning til EUR 14,5 mia.-15,5 mia. (tidligere EUR 14,5 mia.-16,0 mia.), mens EBIT-marginen før særlige poster nu forventes at blive ca. (5) pct. (tidligere (5)-0 pct.). Omsætningen i Service særskilt forventes nu at vokse min. 20 pct. (tidligere min. 10 pct.).

Totale investeringer*) forventes nu at udgøre ca. EUR 850 mio. i 2022 (tidligere ca. EUR 1.000 mio.)

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: ” I tredje kvartal 2022 fortsatte Vestas med at hæve den gennemsnitlige salgspris på vores vindenergiløsninger, og bygge yderligere momentum inden for havvindenergi, selvom geopolitisk usikkerhed og høj inflation havde en negativ effekt på eksekveringsomkostninger og aktivitetsniveauer i vindenergiindustrien. Under disse forudsætninger opnåede vi en omsætning på EUR 3,9 mia. på trods af projektforsinkelser, mens Serviceforretningen voksede mere end 30 pct. med en solid EBIT-margin på 24,5 pct., som giver stabilitet i en yderst udfordrende periode. I tredje kvartal så vi som forventet en forbedring i vores lønsomhed, men den forblev stærkt påvirket af inflation i omkostninger og forstyrrelser i forsyningskæden, hvilket resulterede i en EBIT-margin på minus 3,2 pct. og en justering af vores forventninger.  Vores voksende momentum inden for havvind blev understreget af, at Vestas blev udpeget som foretrukken leverandør på projekter på i alt 3,8 GW fordelt på USA, Storbritannien og Polen, mens en ordreindgang af landvindmøller på 1,9 GW med en gennemsnitlig salgspris på EUR 1,06 mio./MW sikrede en høj ordrebeholdning til en værdi af EUR 18,1 mia. Energikrisen giver et stærkt incitament til hurtigere at overgå til et grønt energisystem, og ambitiøse politiske aftaler som Inflation Reduction Act i USA styrker den underliggende efterspørgsel af vindenergiløsninger, men usikkerhed i energimarkedet og unødigt bureaukrati lægger stadig en dæmper på udviklingen af projekter såvel som på ordrer. Alle hos Vestas er fokuserede på at eksekvere på vores strategi og leve op til hvad vi har lovet vores kunder i et meget travlt fjerde kvartal, og ledelsen takker vores 28.000 kollegaer for deres store bidrag under omstændigheder præget af usikkerhed.”


Højdepunkter

Den gennemsnitlige salgspris fortsætter med at stige
Et øget prisniveau sikrer en fortsat høj ordrebeholdning på EUR 18,1 mia. på trods af en lavere ordreindgang på 1,9 GW.

Momentum inden for havvind under opbygning
’Foretrukken leverandør’-aftaler på 3,8 GW annonceret over det seneste kvartal.

Omsætning på EUR 3,9 mia.
Omsætningen faldt 29 pct. i forhold til samme periode sidste år, drevet af projektforsinkelser.

Profitabiliteten negativ, men i en positiv udvikling
EBIT-margin på (3,2) pct. drevet af forstyrrelser i forsyningskæden og inflation i omkostninger samt projektforsinkelser.

Stærke resultater i Service
Omsætningen steg 32 pct. med en 24,5 pct. EBIT-margin.

Forventningerne til helåret justeret
Omsætning og EBIT-margin negativt påvirket af projektforsinkelser, mens momentum i Service er accelereret.

*) Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber og finansielle investeringer.

Informationsmøde (audiocast)

Onsdag den 2. november 2022 kl. 10:00, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

  • Danmark: 3544 5577
  • Europa: +44 3333 000 804
  • USA:  +1 6319 131 422

PIN-kode: 52523657#

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Investorer/analytikere:
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Presse og mediehenvendelser:
Anders Riis, Vice President
Communications
Tlf.: 4181 3922

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.