Company announcements:

Vestas – Delårsrapport for første kvartal 2022

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 1. maj 2022
Selskabsmeddelelse nr. 10/2022


Resumé: For første kvartal 2022 udgjorde Vestas’ omsætning EUR 2.485 mio. med en EBIT-margin før særlige poster på (13,2) pct. Rekordhøj samlet ordrebeholdning på EUR 48,9 mia. – en stigning på 9,4 pct. sammenlignet med samme kvartal i 2021. Forventninger for helåret opdateret.

I første kvartal 2022 omsatte Vestas for EUR 2.485 mio. – en stigning på 27 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 251 mio. til EUR (329) mio. Dette resulterede i en EBIT-margin før særlige poster på (13,2) pct., sammenlignet med (3,9) pct. i første kvartal 2021. Justeret for nedskrivninger og garantihensættelser relateret til en gennemgang af offshore-aktiviteterne var EBIT-marginen før særlige poster (6,2) pct.

Frie pengestrømme* beløb sig til EUR (1.121) mio., sammenlignet med EUR (898) mio. i første kvartal 2021.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i kvartalet udgjorde 2.948 MW. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 18,9 mia. den 31. marts 2022. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af marts 2022 serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 30,0 mia. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 48,9 mia. – en stigning på EUR 4,2 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Som del af beslutningen om at trække sig fra det russiske marked samt for at adressere de nuværende forretningsbetingelser, har vi foretaget en strategisk omprioritering gældende udvalgte markeder, samtidig med at vi har foretaget enkeltstående nedskrivninger relateret til udvalgte nedarvede havvindsaktiviteter.

Baseret på disse omstændigheder, samt den omsætning og indtjening som vi mister i Ukraine og Rusland, opdaterer Vestas nu forventninger til helåret.

For regnskabsåret 2022 forventes nu en omsætning på EUR 14,5-16,0 mia. (tidligere EUR 15,0-16,5 mia.), inkl. serviceomsætningen, som nu forventes at vokse med minimum 10 pct. (tidligere ca. 5 pct.). Vestas forventer en EBIT-margin før særlige poster på (5)-0 pct. (tidligere 0-4 pct.), med en EBIT-margin før særlige poster i Service på ca. 23 pct. (tidligere ca. 25 pct.).

Totale investeringer*) forventes fortsat at udgøre ca. EUR 1.000 mio. i 2022.

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: I første kvartal af 2022 leverede Vestas en stærk ordreindgang og fortsatte med at hæve salgsprisen under meget udfordrende markedsbetingelser og en voksende energikrise. Under disse forhold opnåede vi solide resultater med en omsætning på EUR 2,5 mia., en stigning på 27 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, samt en gennemsnitlig salgspris på EUR 1,01 mio./MW og vækst i Service-omsætning og -EBIT, men vores lønsomhed var stærkt påvirket af svære forstyrrelser i forsyningskæden og enkeltstående begivenheder. I kvartalet har vi foretaget enkeltstående nedskrivninger relateret til den russiske invasion af Ukraine og et efterslæb i udvalgte havvindaktiviteter. For at adressere de nuværende forretningsbetingelser har vi også foretaget en strategisk omprioritering på udvalgte markeder og forventer at justere vores produktions-setup, hvilket sammen med nedskrivningerne relateret til Rusland, Ukraine og havvindsaktiviteterne havde en negativ indvirkning på vores finansielle resultater. Baseret på disse beslutninger og de uforudsigelige forretningsbetingelser opdaterer vi forventningerne til helåret. Den voksende energikrise har dog samtidig medført stærkere politisk opbakning til grøn energi og indsatsen for at styrke energi-uafhængigheden samt holde elektricitetspriserne på et lavt niveau, og vi er i gang med at styrke det grundlag, vi har for at hjælpe regeringer og kunder i at indfri disse mål. Alle hos Vestas har under hidtil usete og meget uforudsigelige omstændigheder ufortrødent og vedholdent eksekveret på vores strategiske prioriteter, og Direktionen ønsker at takke kunder, kollegaer og partnere for deres fortsatte engagement og støtte.”

Højdepunkter
 

Ordreindgang på 2,9 GW og fortsat stigning i salgspriser
Ordrebeholdningen på vindmøller fortsat stærk med en værdi på EUR 18,9 mia.

Omsætning på EUR 2,5 mia.
Vækst i omsætning på 27 pct. sammenlignet med Q1 2021 på trods af udfordringer i forsyningskæden.

Evaluering af forretningsaktiviteter
En strategisk gennemgang kombineret med geopolitiske begivenheder førte til produktionsmæssige og teknologiske omprioriteringer.

Lønsomheden hæmmet af udfordringer i forsyningskæden og enkeltstående begivenheder
Underliggende EBIT-margin på (6,2) pct., mens den rapporterede margin var (13,2) pct.

’Sustainability-linked’ obligationer udstedt

To obligationer bundet op på bæredygtigheds-KPI’er på hver EUR 500 mio. udstedt med stor overtegning på et udfordrende obligationsmarked.

*) Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber og finansielle investeringer.


Informationsmøde (audiocast)

Mandag den 2. maj 2022 kl. 11:00, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com. Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:        3544 5577

Europa:          +44 3333 000 804

USA:              +1 6319 131 422

PIN-kode: 36757623#


Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Investors/analysts:
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Media:
Anders Riis, Vice President
Communications
Tlf.: 4181 3922


Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.