Company announcements:

Vestas – Delårsrapport for andet kvartal 2022

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 10. august 2022
Selskabsmeddelelse nr. 14/2022

Resumé: Omsætning i kvartalet på EUR 3.305 mio. med en EBIT-margin før særlige poster på (5,5) pct. Ordreindgang på vindmøller på 2,2 GW med en fortsat stærk ordrebeholdning med en værdi af EUR 18,9 mia. med højere salgspriser. Forventningerne til helåret fastholdes.

I andet kvartal 2022 omsatte Vestas for EUR 3.305 mio. – et fald på 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster beløb sig til EUR (182) mio. med en EBIT-margin før særlige poster på (5,5) pct., sammenlignet med 2,7 pct. i andet kvartal 2021.

Frie pengestrømme* beløb sig til EUR (362) mio., sammenlignet med EUR 183 mio. i andet kvartal 2021.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i kvartalet udgjorde 2.153 MW. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 18,9 mia. den 30. juni 2022. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af kvartalet serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 31,3 mia. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 50,2 mia. – en stigning på EUR 2,1 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: ”Første halvår 2022 var karakteriseret af geopolitisk usikkerhed og forstyrrelser i forsyningskæden, omstændigheder, der har fået omkostningerne til at stige og har medført en energikrise. Denne udvikling understreger det akutte behov for en grøn omstilling og styrker den politiske opbakning til vedvarende energi verden over, men skaber samtidig et særdeles udfordrende forretningsmiljø, som påvirker Vestas’ finansielle resultater negativt.  Under disse betingelser opnåede vi en omsætning på EUR 3,3 mia. i andet kvartal 2022, og i overensstemmelse med vores senest udmeldte forventninger til helåret, er lønsomheden stadig udfordret med en EBIT-margin i kvartalet på (5,5) pct. Serviceomsætningen voksede 12,5 pct. sammenlignet med samme kvartal året før, men blev negativt påvirket af enkeltstående begivenheder relateret til få projekter i specifikke geografiske områder. Vi fastholdt vores lederskab inden for landvind med en ordreindgang på 2,2 GW og en gennemsnitlig salgspris på landvindmøller på EUR 0,96 mio./MW, hvilket udgør en stigning på 22 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. De vedholdende prisløft understreger, at vi fortsat udviser den nødvendige disciplin, for at beskytte værdiskabelsen og bane vejen mod vores lønsomhedsmål. Vi fortsætter med at eksekvere vores strategi for at sikre, at Vestas leder den grønne omstilling og er klar til at gribe fremtidig vækst på profitabel vis. Alle hos Vestas yder en formidabel indsats under vanskelige betingelser, og vi sætter stor pris på vores kunders og partneres fortsatte støtte.”

Højdepunkter

Højere salgspriser fortsætter med at bane vejen mod lønsomheds-mål
Den nødvendige disciplin for at beskytte værdiskabelsen fastholdt.

Ordreindgang på 2,2 GW
Ordrebeholdningen på vindmøller fortsat stærk med en værdi på EUR 18,9 mia.

Omsætning på EUR 3,3 mia.
Fald i omsætningen på 7 pct. sammenlignet med Q2 2021 grundet forsinket offshore-projekt.

Lønsomhed negativ som forudset i justering til forventningerne foretaget 1. maj
EBIT-margin på (5,5) pct. drevet af forstyrrelser i forsyningskæderne og inflation i omkostninger.

Positiv lovgivningsmæssig udvikling i USA og Europa
På trods af tydelige beviser på en energikrise mangler der stadig fremskridt mht. byggetilladelser.

*) Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber og finansielle investeringer.

Informationsmøde (audiocast)

Onsdag den 10. august 2022 kl. 10:00, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference. Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

  • Danmark: 3544 5577
  • Europa: +44 3333 000 804
  • USA:  +1 6319 131 422

PIN-kode: 88041990#
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Investorer/analytikere:
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Presse og mediehenvendelser:
Anders Riis, Vice President
Communications
Tlf.: 4181 3922


Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.