Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejders transaktion med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 9. marts 2022
Selskabsmeddelelse nr. 06/2022

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på en indberetning, som Vestas har modtaget fra en af selskabets ledende medarbejdere, se bilag.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark

Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383