Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejderes transaktioner med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 4. maj 2022
Selskabsmeddelelse nr. 12/2022

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Denne indberetning vedrører præstationsaktier der pr. dags dato er blevet tildelt ledende medarbejdere i henhold til Vestas’ aktiebaserede incitamentsprogrammer, jf. selskabsmeddelelse nr. 20/2017 af 3. maj 2017 og selskabsmeddelelse nr. 10/2019 af 13. maj 2019.

Se bilag for yderligere oplysninger.  
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383