Company announcements:

Justering af finansielle forventninger for 2022

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 2. november 2022
Selskabsmeddelelse nr. 20/2022

I tredje kvartal 2022 fortsatte et udfordrende forretningsmiljø med ustabilitet i forsyningskæden og omkostningsinflation. Derudover ser vi forsinkelser på levering af projekter, som fører til højere omkostninger i forbindelse med eksekvering af kundeforpligtelser. Som følge heraf justeres forventningerne til helåret:

  • Omsætningen forventes at blive mellem EUR 14,5 mia. og 15,5 mia. (tidligere EUR 14,5 mia.-16,0 mia.)
  • EBIT-marginen før særlige poster forventes nu at blive ca. (5) pct. (tidligere (5)-0 pct.)
  • Totale investeringer (ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber og finansielle investeringer) forventes at beløbe sig til ca. EUR 850 mio. (tidligere ca. EUR 1.000 mio.)

Omsætningen i Service særskilt forventes nu at vokse min. 20 pct. (tidligere min. 10 pct.) grundet stærk performance og yderligere repowering-aktiviteter. Service EBIT-marginen før særlige poster forventes nu at blive ca. 22 procent (tidligere ca. 23 procent).

Det skal understreges, at der er større usikkerhed end normalt forbundet med forudsigelser relateret til eksekvering i 2022, og med de udmeldte forventninger bestræber vi os på at tage højde for situationen og udfordringerne som de ser ud p.t.

Generelt i relation til Vestas’ finansielle forventninger bør det også understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre, når kontrollen med et projekt er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultat for 2022. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke resultatet for året.

Vestas offentliggør delårsrapporten for tredje kvartal den 2. november 2022.
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383