Company announcements:

Vestas Årsrapport 2020 – Fortsat markedsledende i et udfordrende år

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 10. februar 2021
Selskabsmeddelelse nr. 01/2021

 

Vestas Årsrapport 2020 – Fortsat markedsledende i et udfordrende år

Resumé: For 2020 udgjorde Vestas’ omsætning EUR 14,8 mia. med en EBIT-margin før særlige poster på 5,1 pct. og totale investeringer*) på EUR 659 mio., alt sammen på niveau med forventningerne. Sammenlignet med 2019 steg omsætningen, mens indtjeningen faldt og de frie pengestrømme*) forblev på omkring samme niveau. Værdien af den samlede ordrebeholdning steg fra EUR 34 mia. til EUR 43 mia. medregnet havvindmølleforretningen.

For 2021 forventer Vestas en omsætning på mellem EUR 16 mia. og 17 mia., inkl. serviceomsætningen, der forventes at vokse med ca. 15 pct. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 6-8 pct. med en EBIT-margin for service på ca. 24 pct. De totale investeringer**) forventes at udgøre ca. EUR 1.000 mio. i 2021.

Vestas forventer garantihensættelser for 2021 beløbende sig til cirka 3 pct. af omsætningen, og særlige poster på cirka EUR 100 mio. relateret til integrationen af havvindmølleforretningen.

På baggrund af årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 8,45 pr. aktie til aktionærerne, sammenlignet med DKK 7,93 i 2019, og svarende til 30,0 pct. af nettoresultatet for året.

Koncernchef og CEO Henrik Andersen udtaler: Bæredygtig energi tog et stort skridt fremad i 2020 ved at forbedre sin konkurrencedygtighed yderligere og være særdeles modstandsdygtig under den globale pandemi, hvilket var et stærkt vidnesbyrd om, at grøn energi kan udgøre fundamentet for fremtidens samfund. Vestas spillede i 2020 en hovedrolle i kampen mod klimakrisen, og vi indfriede vores reviderede finansielle forventninger på alle parametre, med en markedsledende omsætning, ordreindgang og profitabilitet selvom alle dele af vores værdikæde var påvirket af COVID-19. Under disse omstændigheder nåede vi mere end 17 GW overleveringer og udbyggede vores totale ordrebeholdning til en rekordhøj værdi på EUR 43 mia. via en stærk ordreindgang, vækst i service, og reintegrationen af havvindmølleforretningen. Resultaterne i service var igen meget stærke med en 10 procents stigning i omsætning sammenlignet med året før, og en rekordhøj EBIT-margin på 28 pct. Koncernens profitabilitet påvirkedes negativt af garantihensættelser og øgede driftsomkostninger. Ud over opkøbet af MHI Vestas Offshore Wind tog Vestas flere store strategiske skridt for at øge sin tilstedeværelse på tværs af værdikæden, hvilket inkluderede etablering af en forretningsenhed dedikeret til udvikling af vindenergiprojekter, lancering af den største havvindmølle i markedet, og en udbygning af vores førende position inden for bæredygtighed gennem en 33 procents reduktion af egen CO2-udledning, samt en årlig global besparelse på 186 mio. tons CO2 fra de vindmøller vi har installeret gennem årene. Vestas vil i 2021 være fokuseret på den fulde integrering af havvindmølleforretningen og udfordringerne vedrørende eksekvering, så vi kan positionere os stærkt for fremtidig vækst og profitabilitet.

*) Ekskl. opkøb og finansielle investeringer.
**) Ekskl. opkøb, finansielle investeringer og investeringen i Copenhagen Infrastructure Partners P/S
 

Finansielle og operationelle højdepunkter

Forventningerne til helåret indfriet på samtlige parametre

Overleveret mere end 17 GW under udfordrende COVID-19 omstændigheder; en stigning på 34 pct. i forhold til 2019 og 59 pct. i forhold til 2018

En EBIT-margin før særlige poster på 5,1 pct.  påvirket af et højere niveau af garantihensættel-ser og COVID-19-relaterede eksekveringsomkostninger

10 pct. vækst i Service-omsætningen med en EBIT-margin på 28 pct.

Stærke resultater inden for sikkerhed; arbejdsulykkesfrekvensen (TRIR) faldt 15 pct.

33 pct. reduktion i egen udledning af CO2; og Vestas fortsætter med at være førende hvad angår at spare atmosfæren for CO2-udledning med 186 mio. tons undgået i 2020
 

Strategiske højdepunkter

Overtagelse af havvindmølleforretningen i joint venture og lancering af ny offshore platform

Udbygning af projektudviklings-aktiviteter og strategisk partnerskab indgået med CIP

De første skridt taget i vores bæredygtighedsstrategi

’Baa1’ langsigtet kreditvurdering tildelt fra Moody’s som resultat af markedsudsigterne og Vestas’ position som markedsleder

 

Kommunikationspolitik

Med virkning fra den 10. februar 2021 justerer Vestas sin Investor Relations Kommunikationspolitik vedrørende faste og ubetingede ordrer. Fremover vil ordrer på landvindmøller blive offentliggjort til markedet som intern viden når de har en kapacitet på 1 GW eller mere (tidligere 500 MW), på linje med grænsen for ordrer på havvindmøller. Grænsen for servicekontrakter justeres til en værdi af EUR 1 mia. (tidligere EUR 500 mio.) Ordrer under de nævnte grænser kan kommunikeres via pressemeddelelser.

Informationsmøde (audiocast)

Onsdag den 10. februar 2021 kl. 10.00 afholder Vestas et informationsmøde, som kan følges direkte via et audiocast. Informationsmødet afholdes på engelsk og spørgsmål kan stilles via en telefonkonference. Telefonnumre til konferencen er:

Danmark:       3544 5577
Europa:          +44 3333 000 804
USA:               +1 6319 131 422

Pin-kode:        43045182#

Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt på hjemmesiden (www.vestas.com/da/investor/) ca. en time før informationsmødet. Linket til mødets audiocast kan findes samme sted.

Vedhæftet denne meddelelse er Vestas Annual Report 2020 (pdf, udgives kun på engelsk) og den fulde selskabsmeddelelse (pdf), som også inkluderer udvalgte nøgletal for hhv. året og fjerde kvartal, samt Vestas’ langsigtede finansielle ambitioner. En ZIP-fil med en xHTML-version af årsrapporten udfærdiget i henhold til det nye ’European Single Electronic Format’, som er indberettet til Finanstilsynet, vil derudover være tilgængelig på Vestas’ hjemmeside.

I forbindelse med årsregnskabet publicerer Vestas også en omfattende Bæredygtighedsrapport 2020, som kan downloades her.

 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S

Investorer/analytikere:
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Mathias Dalsten, Specialist
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Presse:
Anders Riis, Senior Director
Communications
Tlf.: 4181 3922