Company announcements:

Vestas – Delårsrapport for tredje kvartal 2021

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 3. november 2021
Selskabsmeddelelse nr. 18/2021

Resumé: Omsætningen steg sammenlignet med tredje kvartal 2020, mens EBIT faldt som konsekvens af udfordringer i forsyningskæden. Samlet ordrebeholdning med en værdi af mere end EUR 47 mia. Forventningerne til helåret opdateret.

I tredje kvartal 2021 omsatte Vestas for EUR 5.538 mio. – en stigning på 16 pct. i forhold til samme kvartal året før. EBIT før særlige poster faldt med EUR 87 mio. til EUR 325 mio. Dette resulterede i en EBIT-margin før særlige poster på 5,9 pct., sammenlignet med 8,6 pct. i tredje kvartal 2020. Frie pengestrømme* beløb sig til EUR 300 mio., sammenlignet med EUR 547 mio. i tredje kvartal 2020.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i kvartalet udgjorde 3.727 MW. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 19,3 mia. den 30. september 2021. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af september 2021 serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 28,0 mia. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 47,3 mia. – en stigning på EUR 13,4 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Ustabiliteten i forsyningskæderne og inflationen i omkostninger, som har fulgt i kølvandet på den globale pandemi, påvirker fortsat vindenergi-industrien. Baseret på disse omstændigheder, og den påvirkning de forventes at udøve i den resterende del af året, opdaterer Vestas forventningerne til EBIT før særlige poster i 2021, som nu forventes at blive omkring 4 pct. (tidligere 5-7 pct.). Vestas forventer stadig en omsætning på EUR 15,5-16,5 mia., inklusive Service, og totale investeringer* på under EUR 1.000 mio. i 2021.

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: ”I tredje kvartal af 2021 ydede alle i Vestas en formidabel indsats og sikrede selskabet en rekordhøj omsætning og et højt aktivitetsniveau på trods af stadig mere udfordrende globale betingelser for grøn energi bliver stadig mere udfordrende. Kvartalet var således karakteriseret af ustabile forsyningskæder og stigende energipriser samt øget prisinflation på råvarer, transport og vindmøllekomponenter, hvilket har forværret indtjeningen betydeligt og begrænser visibiliteten. I dette miljø, og med ekstra garantihensættelser på EUR 50 mio. til dækning af eksekveringen af tidligere annoncerede mølleudbedringer og -opgraderinger, opnåede vi en omsætning på EUR 5,5 mia., en ordreindgang på 3,7 GW, 23 procents vækst i Service, en EBIT-margin på 5,9 pct. og sikrede en aftale som foretrukken leverandør på et 2,1 GW havvindmølleprojekt i USA, det største projekt i Vestas’ historie. Baseret på hvordan 2021 har udviklet sig og hvordan vi forventer at afslutte året, justerer vi nu vores forventninger til EBIT-marginen til omkring 4 pct. med uændrede forventninger til omsætning. Ustabiliteten i forsyningskæden og de høje omkostninger til komponenter, materialer og transport forventes at gøre sig gældende i hele 2022, og dette, sammenholdt med at den voksende klima- og energikrise gør vores løsninger helt essentielle, bevirker at vi har fuld fokus på at inddæmme påvirkningen fra eksterne faktorer for at beskytte vores lønsomhed og eksekvere vores strategi uden at gå på kompromis med sikkerhed eller kvalitet.”

Højdepunkter

Organisatorisk opdatering
Pr. 1. marts 2022 fratræder Marika Fredriksson som CFO og Hans Martin Smith, CFO i Vestas Northern & Central Europe overtager rollen.

Vestas udpeget som foretrukken leverandør på hidtil største projekt
Vestas foretrukken leverandør på Empire Wind-projektet i USA på 2,1 GW, ordreindgang på landvindmøller på 3,7 GW.

Omsætning på EUR 5,5 mia.
Et højt aktivitetsniveau sikret trods fortsatte udfordringer i forsyningskæden.

EBIT-margin på 5,9 pct.
EBIT påvirket af højere niveau af garantihensættelser og den fortsatte inflation i omkostninger.

Plan for cirkulær økonomi for vindmøller lanceret
Yderligere målsætninger introduceret for at opnå fuld cirkularitet i 2040, og målsætningen om at øge rotorens genanvendelighed accelereret.

Forventninger til helåret opdateret
Justering af de finansielle forventninger til EBIT-marginen for 2021, afspejlende accelereret inflation i omkostningerne og udfordringer i forsyningskæden.

* Ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures, associerede selskaber og finansielle investeringer.


Informationsmøde (audiocast)

I dag, onsdag den 3. november 2021 kl. 10:00, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:        3544 5577

Europa:          +44 3333 000 804

USA:              +1 6319 131 422

PIN-kode: 46050492#

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com.
 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Investors/analysts:
Mathias Dalsten, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Media:
Anders Riis, Vice President
Communications
Tlf.: 4181 3922

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.