Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejders og nærtståendes transaktioner med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 3. november 2021
Selskabsmeddelelse nr. 20/2021

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på en indberetning, som Vestas har modtaget fra en af selskabets ledende medarbejdere, se bilag.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Mathias Dalsten, Vice President 
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383