Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejderes transaktioner med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 5. maj 2021
Selskabsmeddelelse nr. 11/2021
 

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Denne indberetning vedrører præstationsaktier der pr. dags dato er blevet tildelt ledende medarbejdere i henhold til Vestas’ aktiebaserede incitamentsprogram, jf. Selskabsmeddelelse nr. 16/2018 af 17. april 2018. Se bilag for yderligere oplysninger.  

 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Denmark

Mathias Dalsten, Senior Director
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383