Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejderes transaktioner med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 10. februar 2021
Selskabsmeddelelse nr. 02/2021

 

Rapportering af ledende medarbejderes transaktioner med Vestas-aktier

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Denne indberetning vedrører præstationsaktier der pr. dags dato er blevet tildelt ledende medarbejdere i henhold til Vestas’ aktiebaserede incitamentsprogram, jf. Selskabsmeddelelse nr. 17/2016 af 29. april 2016. Se bilag for yderligere oplysninger.

 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Denmark

Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Mathias Dalsten, Specialist
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383