Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejderes transaktion med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 12. februar 2021
Selskabsmeddelelse nr. 04/2021

 

Rapportering af ledende medarbejderes transaktion med Vestas-aktier

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på en indberetning, som Vestas har modtaget fra to af selskabets ledende medarbejdere, se bilag.
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark

Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Mathias Dalsten, Specialist
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383