Company announcements:

Beslutning om gennemførelse af aktiesplit i Vestas i forholdet 1:5

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 8. april 2021
Selskabsmeddelelse nr. 07/2021

 

Beslutning om gennemførelse af aktiesplit i Vestas i forholdet 1:5

Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling har dags dato godkendt en ændring af aktiernes stykstørrelse fra DKK 1,00 til DKK 0,01 eller multipla deraf. Ændringen gør det muligt for selskabets bestyrelse at gennemføre et aktiesplit uden at ændre den underliggende værdi af selskabet, jf. vedtægternes § 2.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at gennemføre et aktiesplit i forholdet 1:5. Ved aktiesplittet vil hver eksisterende aktie på nominelt DKK 1,00 blive opdelt i fem nye aktier på nominelt DKK 0,20, således at selskabets aktiekapital på nominelt DKK 201.973.452 fremadrettet vil være fordelt på 1.009.867.260 aktier á nominelt DKK 0,20, som hver giver én stemme.

Planen for gennemførelse af aktiesplittet er som følger:

  • 26. april 2021: Sidste handelsdag på Nasdaq Copenhagen via fondskode DK0010268606
  • 27. april 2021: Første handelsdag på Nasdaq Copenhagen via den nye fondskode DK0061539921
  • 28. april 2021: Aktien skifter fondskode og stykstørrelse hos Værdipapircentralen (VP Securities)

Handelssymbolet for Vestas-aktien vil fortsat være VWS.
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark
Mathias Dalsten, Senior Director
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383