Company announcements:

Vestas Wind Systems A/S' Vedtægter

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 7. april 2020

 

Vestas Wind Systems A/S' vedtægter

Vedtægterne for Vestas Wind Systems A/S er opdateret, som vedtaget på Generalforsamlingen d. 7. april 2020, se venligst vedhæftning.

Nedsættelsen af aktiekapitalen, jf. den ordinære generalforsamlings dagsordenens punkt 7.3, vil først blive gennemført efter udløb af kreditorernes frist for indsigelser, hvorefter Vedtægterne igen vil blive opdateret.