Company announcements:

Vestas suspenderer forventninger for 2020

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 7. april 2020
Selskabsmeddelelse nr. 10/2020


Vestas suspenderer forventninger for 2020

Siden udbruddet af COVID-19 har Vestas gennemført tiltag for at beskytte medarbejderne og begrænse coronavirus-pandemiens effekt på Vestas’ drift.  Virussens spredning globalt og de nationale forholdsregler der er indført for at inddæmme den har imidlertid ført til forstyrrelser i Vestas’ produktion, forsyningskæde og installationer.  

Foreløbige tal indikerer at resultatet for første kvartal er på det forventede niveau. Endvidere er den totale ordreindgang for første kvartal på 3,3 GW. Vurderet ud fra den begrænsede påvirkning for dette kvartal isoleret set, er det stadig realistisk at indfri forventningerne for 2020. Der er imidlertid ikke længere tilstrækkelig visibilitet i forhold til resten af året, og således er Vestas ikke p.t. i stand til med rimelig sikkerhed at udmelde forventninger til Vestas’ helårsresultater.

På grund af denne usikkerhed, specielt vedrørende varigheden af pandemien og det fulde omfang af dens konsekvenser på globalt plan, suspenderer Vestas hermed forventningerne for helåret. Så snart selskabet vurderer at det er i stand til at give nye estimater for resultaterne for helåret, vil Vestas offentliggøre opdaterede forventninger.

“Alle hos Vestas yder en imponerende indsats for at sikre hinandens sikkerhed og at driften kan fortsætte under pandemien. Situationen ændrer sig fra dag til dag og mine kollegaers evne til hurtigt at omstille sig og underordne sig omfattende sikkerhedsforanstaltninger har været helt essentiel for at holde første kvartals resultater på niveau med forventningerne. Desværre ser vi fortsat en spredning af pandemien, og uden en klar prognose for, hvornår vigtige markeder for vindenergi såsom USA, Brasilien og Indien kommer på fode igen, suspenderer vi vores forventninger grundet den manglende visibilitet for resten af året”, udtaler Henrik Andersen, Group President & CEO.

Det foreslåede udbytte for 2019 vil ikke blive påvirket af beslutningen om at suspendere forventningerne.

Vestas har iværksat en række tiltag for at sikre sundhed og sikkerhed for medarbejderne verden over, og for at beskytte og opretholde driften, i dialog med leverandører, partnere og kunder. Vestas følger anbefalingerne og vejledningerne fra sundhedsmyndighederne og internationale sundhedsorganisationer som WHO og International SOS. Selskabet vil fortsætte med at følge situationen tæt og udvikle og implementere beredskabsplaner i takt med pandemiens udvikling. 

Produktionsfaciliteterne i Kina er tilbage i normal drift og Vestas arbejder på at afbøde effekten af tabt produktionstid via selskabets globale produktionssetup, inklusive udnyttelse af kapaciteten i Kina til at håndtere udfordringer i andre dele af verden, hvor restriktioner og forstyrrelser ses i stigende grad. 

Vestas offentliggør Delårsrapport for første kvartal den 5. maj 2020.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Anders Riis, Director
Communications
Tlf.: 4181 3922