Company announcements:

Vestas – Delårsrapport for tredje kvartal 2020

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 4. november 2020
Selskabsmeddelelse nr. 36/2020

 

Vestas – Delårsrapport for tredje kvartal 2020

Resumé: Stærke resultater med højeste niveau af overleveringer for et kvartal nogensinde på trods af udfordrende omstændigheder; omsætningen steg i forhold til samme kvartal sidste år. Forventninger for helåret fastholdes. I tredje kvartal 2020 omsatte Vestas for EUR 4.770 mio. – en stigning på 31 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster beløb sig til EUR 412 mio., hvilket resulterede i en EBIT-margin før særlige poster på 8,6 pct., sammenlignet med 11,8 pct. i tredje kvartal 2019. Frie pengestrømme* beløb sig til EUR 546 mio., sammenlignet med EUR 205 mio. i tredje kvartal 2019.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i kvartalet udgjorde 4.232 MW. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 14,6 mia. den 30. september 2020. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af september 2020 serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 19,3 mia. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 33,9 mia. – en stigning på EUR 1,1 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Vestas fastholder forventningerne til 2020: en omsætning på EUR 14-15 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 5-7 pct. og totale investeringer*) under EUR 700 mio. Det bør understreges, at disse forventninger er baseret på forudsætninger, som er underlagt større usikkerhed end under normale omstændigheder, grundet COVID-19.

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: Vestas opnåede sit højeste antal overleveringer i et enkelt kvartal og øgede omsætningen med 31 pct. i forhold til året før til EUR 4,8 mia., til trods for COVID-19s fortsatte globale påvirkning i tredje kvartal. Vores momentum henimod årets afslutning forsatte og medvirkede til en EBIT-margin før særlige poster på 8,4 pct. Med en ordreindgang på 4,2 GW fra samtlige regioner og stabile priser, var efterspørgslen på vindenergi fortsat stærk, selvom den forventede efterspørgsel fra grønne hjælpepakker endnu ikke har materialiseret sig. Service opnåede en høj EBIT-margin på 28,6 pct. og voksede med 14 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvilket sikrede en samlet ordrebeholdning på EUR 34 mia. og stabil energiforsyning i 75 lande. Usikkerheden omkring COVID-19 vil fortsætte resten af året, men vores fortsatte lederskab inden for landvindmølleenergi og opkøbet af MHI Vestas Offshore Wind understreger vores fremdrift mod at være den globale leder inden for vedvarende energiløsninger.”

 

Højdepunkter

Hidtil højeste niveau af overleveringer i et enkelt kvartal
Fortsat højt aktivitetsniveau under udfordrende COVID-19-forhold.

Omsætningen steg med 31 pct. i forhold til Q3 2019
Omsætning på EUR 4,8 mia.; EBIT-margin før særlige poster på 8,6 pct.  

Solide resultater i Service
Vækst i omsætningen i Service på 14 pct. sammenlignet med Q3 2019; EBIT-margin på 28,6 pct.

Fortsat bidrag til målene i Paris-aftalen
Vestas’ installerede flåde af vindmøller ved slutningen af Q3 erstatter tilsammen 165 mio. tons CO2 udledning årligt.

Vestas og Mitsubishi Heavy Industries vil styrke partnerskab
Et langsigtet træk med det formål at øge konkurrencedygtighed og lederskab i det voksende marked for havvindmøller.

*) Ekskl. alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

 

Informationsmøde (audiocast)

I dag, onsdag den 4. november 2020, kl. 10:00 CET, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor. Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:3544 5577

Europa:+44 3333 000 804

USA:+1 6319 131 422

PIN-kode: 52293946#

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.
 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Mathias Dalsten, Specialist
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.