Company announcements:

Vestas – Delårsrapport for første kvartal 2020

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 5. maj 2020
Selskabsmeddelelse nr. 13/2020
 

Vestas – Delårsrapport for første kvartal 2020

Resume: Omsætningen steg i forhold til samme kvartal 2019. Øget ordreindgang i kvartalet og en samlet ordrebeholdning på rekordhøjt niveau. Der er stadig usikkerhed omkring den fulde effekt af COVID-19 – forventningerne til 2020 fortsat suspenderet.

I første kvartal 2020 omsatte Vestas for EUR 2.235 mio. – en stigning på 29 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 97 mio. til EUR (54) mio. Dette resulterede i en EBIT-margin før særlige poster på (2,4) pct. sammenlignet med 2,5 pct. i første kvartal 2019. Frie pengestrømme* beløb sig til EUR (919) mio., sammenlignet med EUR (876) mio. i første kvartal 2019.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i kvartalet udgjorde 3.311 MW. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 15,9 mia. den 31. marts 2020. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af marts 2020 serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 18,2 mia. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 34,1 mia. – en stigning på EUR 5,8 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Den fortsatte usikkerhed angående den fulde effekt af COVID-19 gør, at Vestas fastholder suspensionen af forventningerne til 2020.

Efter Vestas’ nuværende skøn vil det stadig være muligt at indfri de oprindeligt udmeldte forventninger til omsætning og EBIT-margin før særlige poster. Endvidere er det Vestas’ vurdering, med den nuværende visibilitet for resten af året, at for serviceforretningen vil det være muligt at opnå en vækst i omsætningen på ca. 7 pct. og en EBIT-margin før særlige poster på ca. 25 pct., som oprindeligt forventet.  Derudover er det Vestas’ skøn, at med fortsat fokus på omkostningsbesparelser vil de totale investeringer*) beløbe sig til under EUR 700 mio.

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: “Den stærke globale efterspørgsel på vindenergi fortsatte i første kvartal af 2020 på trods af COVID-19-pandemiens vedblivende indvirkning på civilsamfund og virksomheder på tværs af alle kontinenter. Vestas leverede under disse specielle omstændigheder øget omsætning og ordreindgang i forhold til samme kvartal sidste år, et fortsat stærkt resultat fra Service og en rekordhøj ordrebeholdning på mere end EUR 34 mia., som giver os stabilitet i en periode præget af høj usikkerhed. I overensstemmelse med vores egne forventninger var vores EBIT-margin i første kvartal negativt påvirket af overleveringen af projekter med lav indtjening, mens vi også pådrog os øgede eksekveringsomkostninger fra logistiske udfordringer og flaskehalse i forsyningskæderne, der forstærkedes af pandemien. Alle i virksomheden har gjort et godt stykke arbejde for at sikre forretningens fortsatte drift under pandemien, men usikkerheden omkring helårsresultatet, som pandemien forårsager, er stadig gældende, og vores forventninger til 2020 er derfor fortsat suspenderet. Med den globale pandemi og finansielle krise på vej ind i deres næste faser, vil Vestas fortsætte med at sikre uforstyrret drift, samt at bæredygtig energi kommer til at spille en vigtig rolle i genstarten af den globale økonomi”.

 

Højdepunkter

Sikkerhed frem for alt i en udfordrende tid
Tiltag for at sikre forretningen i COVID-19-krisen på plads.  

Øget ordreindgang
Indgang af faste ordrer på 3,3 GW; en stigning på 10 pct. sammenlignet med Q1 2019.

Rekordhøj ordrebeholdning
Samlet ordrebeholdning med en værdi på mere end EUR 34 mia.

Omsætning of profitabilitet på linje med Vestas’ forventninger
Omsætningen steg 29 pct. til EUR 2,2 mia.; profitabiliteten påvirket af lav bruttomargin i kvartalet.

Stærkt resultat i Service
Organisk vækst på 12 pct. i Service sammenlignet med Q1 2019; EBIT-margin på 26 pct.

*) Ekskl. alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

 

Informationsmøde (audiocast)

I dag, tirsdag den 5. maj 2020, kl. 10:00 CEST, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:       +45 3544 5577

Europa:          +44 3333 000 804

USA:              +1 6319 131 422

PIN-kode: 81250319#

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.