Company announcements:

Vestas – Delårsrapport for andet kvartal 2020

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 11. august 2020
Selskabsmeddelelse nr. 25/2020
 

Vestas – Delårsrapport for andet kvartal 2020

Resumé: Stærke resultater på trods af udfordrende omstændigheder; omsætningen steg i forhold til samme kvartal 2019. Den samlede ordrebeholdning på rekordhøjt niveau. Forventninger for helåret genintroduceres med uforandrede forventninger til omsætningen på EUR 14-15 mia., og en opdateret EBIT-margin før særlige poster på 5-7 pct.

I andet kvartal 2020 omsatte Vestas for EUR 3.541 mio. – en stigning på 67 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 94 mio. til EUR 34 mio. Dette resulterede i en EBIT-margin før særlige poster på 1,0 pct. sammenlignet med 6 pct. i andet kvartal 2019. Faldet var primært et resultat af ekstraordinære garantihensættelser i kvartalet på EUR 175 mio., til at dække en specifik reparation og opgradering af et afgrænset antal allerede installerede møllevinger; eksklusive disse hensættelser var den underliggende margin 5,9 pct. Frie pengestrømme* beløb sig til EUR (78) mio., sammenlignet med EUR (75) mio. i andet kvartal 2019.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer i kvartalet udgjorde 4.148 MW. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 16,2 mia. den 30. juni 2020. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af juni 2020 serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 18,9 mia. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 35,1 mia. – en stigning på EUR 3,6 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Baseret på resultaterne for første halvår af 2020, melder Vestas nu nye forventninger ud til markedet. Forventningerne til omsætningen i 2020 er uændrede på EUR 14-15 mia.  EBIT-marginen før særlige poster opdateret til mellem 5 og 7 pct. (oprindeligt 7-9 pct.), inklusive ekstraordinære garantihensættelser på EUR 175 mio. Vestas’ totale investeringer*) forventes at blive under EUR 700 mio. (oprindeligt ca. EUR 700 mio.). Det bør understreges, at disse forventninger er baseret på forudsætninger, som er underlagt større usikkerhed end under normale omstændigheder, grundet COVID-19.

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: “COVID-19-pandemien fortsatte med at påvirke den globale økonomi og branchen for vedvarende energi i andet kvartal af 2020. Under disse udfordrende omstændigheder og uden brug af statsstøtte har Vestas’ knap 26.000 medarbejdere leveret et stærkt resultat med 67 pct. vækst i omsætningen sammenlignet med samme kvartal sidste år, en ordreindgang på 4,1 GW samt en rekordhøj samlet ordrebeholdning på mere end EUR 35 mia. Serviceforretningen fortsatte med at vokse med høje marginer i kvartalet og spillede en væsentlig rolle i at sikre en stabil og bæredygtig energiforsyning under nedlukningen af samfund verden over. Ekstraordinære garantihensættelser påvirkede vores EBIT-margin negativt i kvartalet, men den underliggende EBIT-margin på 5,9 pct. bekræfter, at vores eksekvering ellers har været god, hvorfor vi har tiltro til, at vores resultater vil forbedre sig resten af året. Den globale pandemi og økonomiske nedgang vil fortsætte med at skabe usikkerhed i 2020, men vi har tillid til vores evne til at sikre forretningens fortsatte drift på tværs af hele værdikæden. Vi genintroducerer derfor helårsforventninger med en uforandret omsætning på EUR 14-15 mia., mens EBIT-marginen er opdateret til mellem 5 og 7 pct.”

Højdepunkter

Stærke resultater i en udfordrende periode uden midler fra staten
Omsætning på EUR 3,5 mia., en stigning på 67 pct. i forhold til Q2 2019.

Ordreindgangen fortsætter på højt niveau med stabilt prisniveau
Indgang af faste ordrer på 4,1GW; ordrebeholdningen på rekordhøjt niveau med en samlet værdi på mere end EUR 35 mia.

Underliggende EBIT-margin på 5,9 pct.
Påvirkning fra ekstraordinære garantihensættelser på EUR 175 mio. rapporteret EBIT-margin på 1,0 pct.

Solidt resultat i Service
Organisk vækst på 6 pct. i Service sammenlignet med Q2 2019, EBIT-margin på 28,5 pct.

CO2-mål videnskabeligt godkendt og bekræftet som værende i overensstemmelse med Paris-aftalen
Målene for reduktion i CO2-udledning godkendt af ’Science Based Targets initiative’.

*) Ekskl. alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

 

Informationsmøde (audiocast)

I dag, tirsdag den 11. august 2020, kl. 10:00 CEST, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:        3544 5577

Europa:          +44 3333 000 804

USA:              +1 1 6319 131 422

PIN-kode: 75495841#

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.