Company announcements:

Samlet kapital og antal stemmerettigheder ved udgangen af december 2020

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 31. december 2020
Selskabsmeddelelse nr. 46/2020

 

Samlet kapital og antal stemmerettigheder ved udgangen af december 2020

Som meddelt den 14. december 2020, har Vestas Wind Systems A/S gennemført en kapitalforhøjelse på nominelt DKK 5.049.337, svarende til 5.049.337 aktier á nominelt DKK 1. Kapitalforhøjelsen fandt sted som del af transaktionen, hvorved Vestas overtog det fulde ejerskab af havvindmølleforretningen i joint venture-selskabet MHI Vestas Offshore Wind A/S, mod Mitsubishi Heavy Industries’ tegning af nye aktier i Vestas, jf. selskabsmeddelelse nr. 33/2020 af 29. oktober 2020.

Under henvisning til § 32 i kapitalmarkedsloven er Vestas Wind Systems A/S forpligtiget til at offentliggøre det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i selskabet senest ved udgangen af den kalendermåned, hvori en ændring har fundet sted.

Pr. 31. december 2020 har Vestas Wind Systems A/S en nominel aktiekapital på DKK 201.973.452. Aktiekapitalen består af én aktieklasse, og hver aktie af DKK 1 giver én stemme svarende til et samlet antal stemmerettigheder på 201.973.452.
 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark

Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Mathias Dalsten, Specialist
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383