Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejders transaktion med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 6. november 2020
Selskabsmeddelelse nr. 37/2020
 

Rapportering af ledende medarbejders transaktion med Vestas-aktier

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på en indberetning, som Vestas pr. dags dato har modtaget fra en af selskabets ledende medarbejdere, se bilag.

 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913