Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejderes transaktioner med Vestas-aktier

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 5. februar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 02/2020

 

Rapportering af ledende medarbejderes transaktioner med Vestas-aktier

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. er Vestas Wind Systems A/S forpligtet til at offentliggøre oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Denne indberetning vedrører præstationsaktier der pr. dags dato er blevet tildelt ledende medarbejdere i henhold til Vestas’ aktiebaserede incitamentsprogram, jf. Selskabsmeddelelse nr. 16/2015 af 15. april 2015. Se bilag for yderligere oplysninger.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913