Company announcements:

Kapitalforhøjelse med nominel værdi af DKK 5.049.337 gennemført

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 14. december 2020
Selskabsmeddelelse nr. 44/2020

 

Kapitalforhøjelse med nominel værdi af DKK 5.049.337 gennemført

Med den endelige gennemførsel i dag af transaktionen mellem Vestas Wind Systems A/S (Vestas) og Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), jf. Selskabsmeddelelse nr. 33/2020 af 29. oktober 2020 og Selskabsmeddelelse nr. 42/2020 af 27. november 2020, er den annoncerede kapitalforhøjelse med en nominel værdi af DKK 5.049.337 nu også gennemført. Kapitalforhøjelsen finder sted som del af transaktionen, hvorved Vestas overtager det fulde ejerskab af havvindmølleforretningen i joint venture-selskabet MHI Vestas Offshore Wind A/S, mod MHI’s tegning af nye aktier i Vestas. De nyudstedte aktier til MHI svarer til 2,5 pct. af det totale antal udestående aktier i Vestas efter kapitalforhøjelsen, beløbende sig til 5.049.337 aktier i Vestas.

Med kapitalforhøjelsen beløber den samlede aktiekapital i Vestas sig til nominelt DKK 201.973.452, fordelt på aktier à DKK 1.

De nye aktier vil i enhver henseende have samme rettigheder (“pari passu”) som de eksisterende aktier i Vestas og vil give ret til udbytte fra i dag. Emissionen af de nye aktier er gennemført i henhold til bemyndigelsen i punkt 3 (1)(b) i Vestas’ vedtægter, og som en rettet emission til markedsværdi er den effektueret uden fortegningsret for Vestas’ eksisterende aktionærer og uden offentliggørelse af et prospekt.

Kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen den 16. december 2020.

Vestas’ vedtægter er opdaterede med den ændrede samlede aktiekapital, og vedtægterne vedhæftes denne meddelelse.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark

Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Mathias Dalsten, Specialist
Investor Relations
Tlf.: 2829 5383