Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 7. april 2020

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 7. april 2020
Selskabsmeddelelse nr. 11/2020

 

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 7. april  2020
 

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

Dagsorden og beslutninger

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Årsrapport for 2019 (Annual report 2019) blev godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på DKK 7,93 pr. aktie for regnskabsåret 2019, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bert Nordberg, Bruce Grant, Carsten Bjerg, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt og Lars Josefsson blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen, og derudover blev Anders Runevad og Karl-Henrik Sundström valgt som nye medlemmer. 

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar

5.1 Godkendelse af bestyrelsens endelige honorar for 2019

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret forblev uændret på i alt DKK 7.491.667, som forhåndsgodkendt af generalforsamlingen i 2019. Det endelige honorar for bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for 2019 blev godkendt.

5.2 Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2020

Bestyrelsen foreslog, at honoraret for 2020 forblev uændret fra det foregående år for alle bestyrelses- og bestyrelsesudvalgsposter. Forslaget blev godkendt.

6. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen

7.1 Opdatering af selskabets vederlagspolitik

Bestyrelsen indstillede den reviderede vederlagspolitik til godkendelse af generalforsamlingen. Vederlagspolitikken blev godkendt.

7.2 Opdatering af standard dagsorden for ordinære generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslog ændringer til standard dagsordenen i form af tilføjelsen af to ekstra punkter med hhv. fremlæggelse af vederlagsrapporten til vejledende afstemning og godkendelse af bestyrelsens honorar. Den opdaterede standard dagsorden i vedtægterne blev godkendt. 

7.3 Nedsættelse af selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslog, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 198.901.963 til nominelt DKK 196.924.115 ved annullering af egne aktier (udbetaling til aktionærerne). Forslaget blev godkendt.

7.4 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2021 svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet blev godkendt.

8. Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

- - - - - - -

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand og Lars Josefsson blev genvalgt som næstformand i bestyrelsen.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913