Company announcements:

Årsrapport 2019 – Leverede ’best-in-class’ resultater og rekordhøj ordreindgang

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 5. februar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 01/2020

 

Årsrapport 2019 – Leverede ’best-in-class’ resultater og rekordhøj ordreindgang

Resumé: For helåret 2019 udgjorde omsætningen EUR 12,1 mia., EBIT-marginen før særlige poster var 8,3 pct. og totale investeringer* var EUR 729 mio., alt sammen på niveau med forventningerne. Sammenlignet med 2018 steg omsætningen og indtjeningen mens de frie pengestrømme faldt i 2019. Ordreindgangen steg i 2019 sammenlignet med 2018, og værdien af den samlede ordrebeholdning steg til EUR 34 mia.

Sammenlignet med året før steg ordreindgangen på vindmøller med 3.663 MW til 17.877 MW i 2019, og værdien af ordrebeholdningen i serviceforretningen steg med EUR 3,5 mia. til EUR 17,8 mia.

For 2020 forventer Vestas en omsætning på mellem EUR 14 mia. og 15 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse med ca. 7 pct. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 7-9 pct. med en EBIT-margin for service på ca. 25 pct. De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 700 mio. i 2020.

På baggrund af årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på DKK 7,93 pr. aktie til aktionærerne, sammenlignet med DKK 7,44 i 2018, og svarende til 30,0 pct. af nettoresultatet for året.

I 2019 cementerede vindenergi sin position som en ledende global energikilde, som medvirkede til at Vestas opnåede en ordreindgang på rekordhøje 17,9 GW, vækst i omsætningen på 20 procent, og en forventning om et tilsvarende højt aktivitetsniveau i de kommende år. I et usædvanligt travlt år udbyggede Vestas sin førerposition i industrien, indfriede forventningerne på alle parametre og skalerede sine operationer til at levere på vores største ordrebeholdning til dato med en værdi på EUR 34 mia. Vores serviceforretning leverede igen vækst sammenlignet med sidste år og forbedrede profitabiliteten, hvilket understreger den strategiske betydning i et konkurrencepræget marked. I 2019 stod industrien således over for udfordringer fra handelskrige og -tariffer, der resulterede i øgede eksekveringsomkostninger, som vi forventer vil fortsætte ind i 2020, der vil blive endnu travlere. Sammen med vores kunder og partnere har alle hos Vestas arbejdet energisk på at skabe det nødvendige momentum for at afslutte 2019 stærkt – et momentum vi skal fastholde for at indfri vores mål for 2020. Vi fortsætter med at lede omstillingen til en verden drevet af bæredygtig energi, og fastholder vores fokus på at eksekvere vores strategi samt løfte industrien til nye niveauer inden for teknologi, profitabilitet og bæredygtighed, udtaler Koncernchef og CEO Henrik Andersen.

*) Ekskl. opkøbet af SoWiTec Group GmbH, alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.
**) Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

 

Informationsmøde (audiocast)

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 10.00 afholder Vestas et informationsmøde, som kan følges direkte via et audiocast fra www.vestas.com/da/investor/.

Informationsmødet afholdes på engelsk og spørgsmål kan stilles via en telefonkonference. Telefonnumre til konferencen er:

Danmark:       3544 5577
Europa:          +44 3333 000 804
USA:              +1 6319 131 422

Pin-kode: 42794799#

Yderligere detaljer på www.vestas.com/da/investor/.

Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt på hjemmesiden ca. en time før informationsmødet. Vestas’ årsrapport forefindes kun på engelsk.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S

Investorer/analytikere:
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Presse:
Anders Riis, Director
Communications
Tlf.: 4181 3922