Company announcements:

Vestas - Delårsrapport, tredje kvartal 2019

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 7. november 2019
Selskabsmeddelelse nr. 16/2019

Vestas - Delårsrapport, tredje kvartal 2019

Resumé: Omsætning, indtjening, og frie pengestrømme steg i forhold til tredje kvartal 2018. Solid ordreindgang i kvartalet og en samlet ordrebeholdning på et rekordhøjt niveau. Forventningerne til 2019 fastholdes.

I tredje kvartal 2019 omsatte Vestas for EUR 3.646 mio. – en stigning på 30 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster steg med EUR 153 mio. til EUR 429 mio. EBIT-marginen før særlige poster var 11,8 pct. sammenlignet med 9,8 pct. i tredje kvartal 2018, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR 205 mio. sammenlignet med EUR (223) mio. i tredje kvartal 2018.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 4.738 MW i tredje kvartal 2019.

Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 16,5 mia. den 30. september 2019. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 16,3 mia. ultimo september 2019. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 32,8 mia. – en stigning på EUR 9,1 mia. sammenlignet med tredje kvartal sidste år.

Vestas fastholder forventningerne for 2019 på en omsætning på mellem EUR 11 mia. og 12,25 mia., EBIT-margin før særlige poster på 8-9 pct., og totale investeringer* på ca. EUR 800 mio.

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: Vestas’ resultater i tredje kvartal 2019 var på linje med vores forventninger med en 30 procents stigning i omsætningen sammenlignet med samme kvartal sidste år. Stigningen i omsætning var drevet af alle regioner, og afspejler de historisk høje aktivitetsniveauer. Vores ordrebeholdning steg til rekordhøje EUR 32,8 mia., hvilket svarer til en stigning på 38 procent sammenlignet med sidste år og understreger den fortsat stærke globale efterspørgsel efter Vestas’ vindenergiløsninger. Selvom vores serviceforretning fortsatte sin vækst med høje marginer, og den gennemsnitlige salgspris var stabil i kvartalet, er vores profitabilitet fortsat negativt påvirket af tariffer og stigende eksekveringsomkostninger. Med en ordreindgang på mere end 13 GW i de første tre kvartaler af 2019 og et meget travlt 2020 forude forsætter vi med at fokusere på eksekvering og profitabilitet for herved at bevare vores konkurrencedygtighed og lede vejen mod en bæredygtig planet”. 

 

Højdepunkter

Øget ordreindgang og rekordhøj ordrebeholdning
Ordreindgang på 4,7 GW i tredje kvartal; samlet ordrebeholdning steg 38 pct.

Samlet omsætning på EUR 3.646 mio. drevet af alle regioner
30 pct. stigning sammenlignet med tredje kvartal 2018.

EBIT på EUR 429 mio.
EBIT-margin på 11,8 pct.

Stærk serviceperformance

Omsætningsvækst på 8 pct. og EBIT på EUR 125 mio.

Aktietilbagekøbsprogram

Et nyt aktietilbagekøbsprogram på EUR 200 mio. igangsat.

Forventninger 2019
Uændrede forventninger til omsætning, EBIT-margin og investeringer; serviceomsætningen opjusteres.


*) Ekskl. opkøbet af SoWiTec Group GmbH, alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Informationsmøde (audiocast)
I dag, torsdag den 7. november 2019, kl. 10:00 CET, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:          +45 3544 5577
(konference kode 83452829#)
Europa:             +44 333 300 0804
(konference kode 83452829#)
USA:                  +1 631 913 1422
(konference kode 83452829#)

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.