Company announcements:

Vestas – Delårsrapport, første kvartal 2019

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 8. maj 2019
Selskabsmeddelelse nr. 09/2019

Resume: Omsætning på niveau med sidste års første kvartal, mens indtjening og frie pengestrømme faldt. Solid ordreindgang og en samlet ordrebeholdning på et rekordhøjt niveau. Forventningerne til 2019 fastholdt.

I første kvartal 2019 omsatte Vestas for EUR 1.730 mio. – en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 83 mio. til EUR 43 mio. EBIT-marginen var 2,5 pct. sammenlignet med 7,4 pct. i første kvartal 2018, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (876) mio. sammenlignet med EUR (587) mio. i første kvartal 2018.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 3.004 MW i første kvartal 2019.

Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 13,3 mia. den 31. marts 2019. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 15,0 mia. ultimo marts 2019. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 28,3 mia. – en stigning på EUR 6,7 mia. sammenlignet med første kvartal sidste år.

Vestas fastholder forventningerne til 2019 på en omsætning på EUR 10,75 mia.-12,25 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 8-10 pct. og totale investeringer* på ca. EUR 700 mio.

Koncernchef & CEO Anders Runevad siger: Den stærke globale efterspørgsel på vindenergi fortsatte i første kvartal 2019, hvor Vestas’ ordreindgang steg med 84 procent til 3 GW og resulterede i en historisk stor ordrebeholdning på 28 mia. EUR. De underliggende priser fortsætter på et stabilt niveau og vores servicevirksomhed vokser i både omsætning og overskud, men vores resultater var som forventet negativt påvirket af ordrer modtaget under prisfaldet i 2017. Eksterne faktorer såsom tariffer og råvarepriser øgede derudover omkostningerne som forventet i kvartalet. Vores aktivitetsniveau forventes at være betydeligt højere i anden halvdel af året, og vi udnytter derfor vores markedsledende position til at forberede eksekveringen af et ekstraordinært travlt 2019 samt introducere nye løsninger, der accelererer energitransitionen."

Højdepunkter
En rekordhøj første kvartals ordreindgang samt en ordrebeholdning højere end nogensinde
En ordreindgang på 3 GW i første kvartal fører til en samlet ordrebeholdning på mere end EUR 28 mia.; en stigning på 31 pct. fra sidste år.

Omsætning på EUR 1.730 mio.
2 pct. stigning sammenlignet med første kvartal 2018.

EBIT på EUR 43 mio.
EBIT-margin på 2,5 pct. påvirket af konkurrenceudsatte markeder, tariffer og en leveringsprofil centreret omkring andet halvår.  

Stærk serviceperformance
Omsætningsvækst på 16 pct. og EBIT-margin på 26,4 pct.

Positivt bidrag fra MHI Vestas fortsætter

Bidrag til nettoresultatet på EUR 5 mio.; en underliggende forbedring på EUR 14 mio. fra sidste år.

*) Ekskl. opkøbet af SOWITEC Group GmbH, alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Informationsmøde (audiocast)
I dag, onsdag den 8. maj 2019, kl. 10:00 CEST, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:
Danmark:          7815 0109
Europa:            +44 333 300 9267
USA:                +1 646 722 4956

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.