Company announcements:

Vestas – Delårsrapport, andet kvartal 2019

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 15. august 2019
Selskabsmeddelelse nr. 13/2019

Resume: Omsætning og indtjening faldt i forhold til andet kvartal 2018, hvorimod de frie pengestrømme blev forbedret. Højeste kvartalsvise ordreindgang nogensinde og en rekordhøj samlet ordrebeholdning. Forventningerne til 2019 præciseres.

I andet kvartal 2019 omsatte Vestas for EUR 2.121 mio. – et fald på 6 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 131 mio. til EUR 128 mio. EBIT-marginen var 6,0 pct. sammenlignet med 11,5 pct. i andet kvartal 2018, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (75) mio. sammenlignet med EUR (173) mio. i andet kvartal 2018.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 5.696 MW i andet kvartal 2019.

Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 15,9 mia. den 30. juni 2019. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 15,6 mia. ultimo juni 2019. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 31,5 mia. – en stigning på EUR 8,5 mia. sammenlignet med andet kvartal sidste år.

Vestas præciserer forventningerne for 2019 på omsætning til mellem EUR 11,0 mia. og EUR 12,25 mia. (i forhold til tidligere EUR 10,75 mia.-12,25 mia.), samt på EBIT-marginen før særlige poster til 8-9 pct. (tidligere 8-10 pct.). Totale investeringer* forventes at beløbe sig til ca. EUR 800 mio. (sammenlignet med tidligere ca. EUR 700 mio.). Justeringerne er baseret på resultaterne for først halvår samt forbedret visibilitet i forhold til resten af året. 

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: Den fortsatte høje efterspørgsel på vindenergi hjalp Vestas med at opnå en rekordhøj ordreindgang på 5,7 GW og 15 procent vækst i serviceomsætningen i andet kvartal af 2019. Baseret på vores stærke salgsresultat steg vores ordrebeholdning med EUR 8,5 mia. sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvilket bidrog til vores historisk store ordrebeholdning på 31 mia. EUR, der nok engang understreger vores globale lederskab i et meget konkurrencepræget marked. Kombineret med Offshore-forretningens øgede overskud fremhæver første halvdel af 2019, hvordan vores forretningsmodels tre hovedområder komplementerer hinanden, hvilket skaber et stærkt fundament for Vestas på den lange bane. Priserne forblev stabile i kvartalet, men yderligere stigninger i tariffer, råvarepriser og transportomkostninger fortsætter med at øge vores eksekveringsomkostninger, hvilket resulterer i en faldende bruttomargin sammenlignet med samme periode sidste år. For at afslutte året stærkest muligt og samtidig forberede et højt aktivitetsniveau i 2020, fastholder vi vores fokus på at eksekvere vores strategi og levere et ekstraordinært travlt andet halvår 2019.”

Højdepunkter

Højeste kvartalsvise ordreindgang nogensinde samt en rekordhøj ordrebeholdning
En ordreindgang på 5,7 GW i andet kvartal inklusiv første ordre på den nye EnVentus-platform

Omsætning på EUR 2.121 mio.
6 pct. stigning sammenlignet med andet kvartal 2018

EBIT på EUR 128 mio.
EBIT-margin på 6,0 pct. påvirket af konkurrenceudsatte markeder, tariffer og en leveringsprofil centreret omkring andet halvår  

Stærk serviceperformance

Omsætningsvækst på 15 pct. og EBIT-margin på 28,4 pct.

Stigende indtjening i MHI Vestas Offshore Wind

Nettoresultat på EUR 22 mio.; en forbedring på EUR 49 mio. sammenlignet med andet kvartal 2018

Forventninger 2019

Forventningerne til 2019 præciseret på omsætning og EBIT-margin baseret på resultaterne og forbedret visibilitet

*) Ekskl. opkøbet af SOWITEC Group GmbH, alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Informationsmøde (audiocast)
I dag, torsdag den 15. august 2019, kl. 10:00 CEST, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:
Danmark:          7815 0109
Europa:            +44 333 300 9265
USA:                +1 646 722 4956

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.