Company announcements:

Vestas - Anders Runevad fratræder som Vestas CEO med Henrik Andersen, nuværende koncernchef & CEO for Hempel A/S og medlem af Vestas’ bestyrelse, som efterfølger

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 7. maj 2019
Selskabsmeddelelse nr. 07/2019

Vestas meddeler i dag at Anders Runevad fratræder sin stilling som administrerende direktør pr. 1. august 2019. Han efterfølges af Henrik Andersen, nuværende koncernchef & CEO for Hempel A/S og medlem af Vestas’ bestyrelse. Udnævnelsen sker i tråd med Vestas’ langsigtede overdragelsesplan, hvormed Anders Runevad forbliver involveret i selskabet indtil medio 2020, som rådgiver til Vestas’ bestyrelsesformand, Bert Nordberg og den kommende CEO Anders Runevad fortsætter desuden som bestyrelsesformand for MHI Vestas Offshore Wind.

Som mangeårigt medlem af Vestas’ bestyrelse har Henrik Andersen indgående kendskab til virksomheden og samtidig stor global ledelseserfaring. Med udnævnelsen af Henrik Andersen som Anders Runevads afløser fortsætter Vestas med at udvikle strategien ”Profitable Growth” og den langsigtede vision, hvilken Henrik Andersen har været dybt involveret i som medlem af Vestas’ bestyrelse de seneste seks år.

Om Anders Runevads beslutning om at trække sig tilbage siger Bert Nordberg, bestyrelsesformand for Vestas: ”På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Anders for hans fortræffelige bidrag til Vestas siden hans tiltrædelse i 2013. Under hans stærke strategiske og operationelle lederskab har Vestas med stor succes gennemført en transformation af selskabet, etableret sig som global leder inden for vindenergi og startet rejsen mod at blive global leder inden for bæredygtige energiløsninger. Dermed har Vestas nu et stærkt fundament til at kunne gennemføre både kort- og langsigtede prioriteter samt at investere i fremtiden.” 

Om udnævnelsen af Henrik Andersen siger Bert Nordberg: ”Jeg er glad og stolt over, at vi har kunnet t overbevise Henrik Andersen om at træde til i stedet for Anders Runevad og dermed sikre kontinuitet på den korte bane og samtidig opbygge momentum til vores langsigtede vision om at blive global leder inden for bæredygtige energiløsninger. Henriks veldokumenterede evner til at opbygge og transformere globale virksomheder vil være et stort aktiv for Vestas på virksomhedens vej mod globalt lederskab inden for bæredygtige energiløsninger.”

Anders Runevad om sin beslutning om at forlade Vestas: ”Efter at have gennemført transformationen samt implementeret og gennemført vores ”profitable growth” strategi og bragt vindenergi op på niveau med fossile energikilder, har Vestas påbegyndt en ny fase og jeg tror på at det er det rette tidspunkt for mig at trække mig tilbage på. I dag er Vestas global leder inden for vindenergi og vi har påbegyndt rejsen mod at blive global leder inden for bæredygtige energiløsninger. Jeg er stolt over at overlade et selskab i god form. Et selskab som vil drage fordel af en ny leders perspektiver. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de dedikerede medarbejdere, jeg har arbejdet sammen med de seneste seks år og jeg ser frem til at støtte Henrik og Bert som rådgiver fremover.”

Om udnævnelsen som ny koncernchef & CEO for Vestas siger Henrik Andersen: ”Jeg er stolt over at have fået muligheden for at blive en del af Vestas og virksomhedens fortsatte rejse mod at blive global leder inden for bæredygtige energiløsninger. Jeg har været med hos Vestas de seneste seks år og glæder mig til at skulle arbejde tæt sammen med Anders og resten af ledelsesteamet for at sikre en succesfuld transition.

Kontaktdetaljer
Patrik Setterberg, Vice President
Head of Investor Relations
Tel:  +45 6122 1913
Mail: PAVST@vestas.com

Anders Riis, Director
Head of Communications
Tel: +45 4181 3922
Mail: ANPRR@vestas.com