Company announcements:

Vestas - Aktiebaseret incitamentsprogram 2019

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 13 Maj 2019
Selskabsmeddelelse nr. 10/2019

Aktiebaseret incitamentsprogram 2019

Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at fortsætte selskabets aktiebaserede incitamentsprogram for alle deltagere, herunder direktionen, og gennemfører en ny lancering for 2019 baseret på de vilkår og betingelser, der var gældende for de betingede præstationsaktier i 2018, jf. Vestas’ vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning.

Det aktiebaserede incitamentsprogram følger rammerne fra de tidligere programmer og baseres stadig på betingede præstationsaktier. Programmet har tre performance-år, og målene er baseret på finansielle nøgletal samt kommercielle mål som defineret af bestyrelsen.

Deltagere Direktionen samt andre specificerede seniorstillinger i ledelsen.

Programmet for 2019 omfatter ca. 200 deltagere.
Antal aktier Antallet af aktier, der kan tildeles den enkelte deltager, afhænger af dennes niveau i organisationen. Deltagerne betaler ikke for de tildelte aktier. Hvis alle mål nås på målsætningsniveau vil der blive tildelt 300.000 aktier med en total nutidsværdi på EUR 23 mio. baseret på den nuværende aktiekurs (lukkekurs Nasdaq Copenhagen pr. 10. maj 2019).

Det faktiske antal betingede præstationsaktier til rådighed for fordeling kan udgøre mellem 0 og 150 pct. af målsætningsniveauet og fastlægges på grundlag af Vestas’ resultater i regnskabsårene 2019, 2020 og 2021. Den maksimale tildeling af aktier under programmet er i alt 450.000 aktier baseret på maksimal målopfyldelse.

Antallet af aktier der kan tildeles den samlede direktion vil som ved tidligere programmer følge Vestas’ overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, der giver en ramme på op til 120.000 aktier på målsætningsniveau. For 2019 vil tildeling af aktier på målsætningsniveau svare til ca. 135 pct. af den årlige basisløn for Direktionen.
Tildelingstidspunkt Aktier tildeles i 2022 og 2024.
Performancemål Målene for alle 3 år er baseret på Vestas’ performance på de finansielle mål, herunder Earnings per share, Return on Capital Employed, Vestas-koncernens markedsandel, samt kommercielle mål for relevante deltagere. Alle mål defineres af bestyrelsen. Bestyrelsen evaluerer årligt de valgte KPI’er med mulighed for at justere disse for et specifikt performance år.
Vilkår De betingede præstationsaktier reguleres af de givne vilkår og betingelser for programmet og er underlagt gældende lovgivning. Hvis en deltager vælger at forlade Vestas før tildelingen, vil denne som udgangspunkt miste retten til at modtage aktier.
Justeringer af programmet Antallet af aktier til rådighed for tildeling og beregningen af performancemålene kan i tilfælde af visse ændringer i Vestas’ kapitalstruktur blive justeret. Derudover kan beregningen af performancemålene justeres i tilfælde af visse ikke-operationelle begivenheder. I tilfælde af overtagelse, fusion, likvidation eller spaltning af Vestas, kan der ekstraordinært foretages en tidligere tildeling. I tilfælde af visse overførsler af aktiviteter eller ændrede ejerforhold i Vestas-koncernen, kan der endvidere ske justering, udskiftning og/eller differenceafregning af programmet helt eller delvist.


  

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913