Company announcements:

Rapportering af ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner med Vestas-aktier

Jf. Markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 3. skal Vestas Wind Systems A/S herved offentliggøre oplysninger om Ledende Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer.

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere, se bilag.

Kontaktdetaljer 
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations 
Tlf.: 6122 1913