Company announcements:

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 3. april 2019

Vestas Wind Systems A/S,  Aarhus, den 3. april 2019
Selskabsmeddelelse nr. 04/2019

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 3. april 2019
Den 3. april 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S i henhold til nedenstående dagsorden.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Beretningen er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Den reviderede årsrapport blev fremlagt og godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der udbetales udbytte på DKK 7,44 pr. aktie for regnskabsåret 2018, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4.1 Beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens forslag om at der vælges otte bestyrelsesmedlemmer blev godkendt.

4.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Henrik Andersen, Jens Hesselberg Lund og Lars Josefsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og derudover blev Bruce Grant, Eva Merete Søfelde Berneke og Helle Thorning-Schmidt valgt som nye medlemmer.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar
5.1. Endelig godkendelse af bestyrelsens honorar for 2018
Bestyrelsens forslag, om at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret skulle forblive uændret som forhåndsgodkendt af generalforsamlingen i 2018, blev godkendt.

5.2. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2019
Bestyrelsens forslag, om at honoraret for 2019 baseres på et fast basishonorar på DKK 425.000 pr. bestyrelsesmedlem, med henholdsvis dobbelt og tredobbelt basishonorar til næstformanden og formanden, samt et udvalgshonorar på DKK 250.000 pr. udvalgsmedlemsskab og et udvalgsformandshonorar på DKK 450.000, blev godkendt.

6. Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen
7.1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital
Bestyrelsens forslag, om at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 205.696.003 til nominelt DKK 198.901.963 ved annullering af egne aktier, blev godkendt.

7.2 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsens forslag, om at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2020, blev godkendt.

8. Bemyndigelse til dirigenten
Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

Efter generalforsamlingen blev der, afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev valgt som formand og Lars Josefsson blev valgt som næstformand i bestyrelsen.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Telefon: 6122 1913