Company announcements:

Vestas Årsrapport 2017

Resumé: For helåret 2017 udgjorde omsætningen EUR 10,0 mia., EBIT-marginen var 12,4 pct., totale nettoinvesteringer* var EUR 407 mio. og de frie pengestrømme* udgjorde EUR 1.218 mio. Disse resultater er på niveau med de senest udmeldte forventninger til en omsætning på EUR 9,50 mia.-10,25 mia., en EBIT-margin på 12-13 pct., totale investeringer* på ca. EUR 400 mio. og frie pengestrømme* på EUR 1.150 mio.-1.250 mio. Sammenlignet med 2016, faldt omsætningen, indtjeningen og de frie pengestrømme i 2017, men blev fastholdt på et sundt niveau, på trods af et meget konkurrencepræget marked. Ordreindgangen i MW steg i 2017 sammenlignet med 2016, og værdien af den samlede ordrebeholdning voksede henover året. 

Ordreindgangen på vindmøller steg fra 10.494 MW i 2016 til 11.176 MW i 2017, og værdien af ordrebeholdningen i serviceforretningen steg med EUR 1,4 mia. til EUR 12,1 mia.  

For 2018 forventer Vestas en omsætning på mellem EUR 10 mia. og 11 mia. inklusive serviceomsætningen, der forventes at vokse. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin på 9-11 pct. med en fortsat stabil EBIT-margin på service. 

De totale investeringer** forventes at udgøre ca. EUR 500 mio. og de frie pengestrømme** forventes at blive minimum EUR 400 mio. i 2018. 

Vestas kan præsentere opdaterede langsigtede finansielle ambitioner, der afspejler dets forventninger til markedsbetingelser og det formodede resultat af dets strategi.  

Vestas forventer markedsbetingelser, der på længere sigt vil afspejle at vindenergi vil blive handlet på almindelige markedsvilkår i størstedelen af alle markeder. Vindenergiindustrien er i færd med at undergå en transition til en mere moden industri uden subsidier. Denne forandring leder til et højst konkurrencepræget marked og vil sandsynligvis drive en yderligere konsolidering i industrien. Hinsides transitionen vil en modent marked for vindenergi skabe muligheder for at styrke Vestas’ førerposition. I denne kontekst fastholder Vestas sin ambition om at være markedsførende på omsætning, mens ambitionen for EBIT-marginen er ændret til minimum 10 pct. fra tidligere ’best-in-class’ margins.  

Som resultat af den stærke præstation hen over året indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der bliver udbetalt et udbytte på DKK 9,23 pr. aktie til aktionærerne, sammenlignet med DKK 9,71 i 2016, og svarende til 29,9 pct. af nettoresultatet for året. Et nyt aktietilbagekøbsprogram på DKK 1,5 mia. (ca. EUR 200 mio.) er planlagt til at blive iværksat inden for kort tid, til gennemførelse i perioden op til offentliggørelsen af delårsrapporten for første kvartal 2018 den 4. maj 2018.  

“2017 var et år med intens konkurrence, prispres og fortsat modning af energisektoren. Under disse betingelser opviser Vestas en stærk 2017-performance, hvor vi atter var industriførende på profit-marginer og leverede en solid omsætning, frit cash flow, en rekordhøj ordreindgang og en voksende og profitabel serviceforretning. Vi demonstrerede, at selv under udfordrende vilkår som disse, er vi i stand til at holde udgifterne nede og drage fordel af vores globale tilstedeværelse og teknologiske lederskab til at forblive nummer et i industrien,” udtaler koncernchef og CEO Anders Runevad. 

*) Ekskl. investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer og inkl. det forventede nettoprovenu fra salget af kontorbygninger.
**) Ekskl. opkøbet af Utopus Insigths, Inc., og alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

 

 

Informationsmøde (audiocast)

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 10.00 afholder Vestas et informationsmøde via et audiocast. Audiocastet transmitteres direkte via vestas.com/da/investor. 

Informationsmødet afholdes på engelsk og spørgsmål kan stilles via en telefonkonference. Telefonnumre til konferencen er: 

Danmark:              3544 5579
Europa:                 +44 203 008 9806
USA:                       +1 855 831 5944

Yderligere detaljer på vestas.com/da/investor.  

Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt på vestas.com/dk/investor ca. en time før informationsmødet.  

Vestas' Årsrapport forefindes kun på engelsk.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark 

Investorer/analytikere     
Partik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Medier                        
Anders Riis
External Communications
Tlf.: 4181 3922