Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 12. – 16. februar 2018

 

Den 12. februar 2018 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra 12. februar 2018 til 3. maj 2018. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 12. – 16. februar 2018: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
12. februar 2018 10.000 431,70 4.317.014
13. februar 2018 40.000 424,95 16.997.836
14. februar 2018 25.000 428,25 10.706.233
15. februar 2018 70.000 426,92 29.884.582
16. februar 2018 60.000 426,69 25.601.244
Akkumuleret under programmet 205.000 426,86 87.506.90

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913