Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 26. februar – 2. marts 2018

Den 12. februar 2018 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra 12. februar 2018 til 3. maj 2018. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 26. februar – 2. marts 2018: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
26. februar 2018 85.000 448,62 38.132.717
27. februar 2018 60.000 448,57 26.914.350
28. februar 2018 70.000 444,86 31.140.361
01. marts 2018 91.197 443,82 40.475.399
02. marts 2018 75.000 432,08 32.405.820
Akkumuleret under programmet 743.697 438,38 326.018.885

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913