Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 5. – 9. marts 2018

Den 12. februar 2018 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra 12. februar 2018 til 3. maj 2018.

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 5.– 9. marts 2018:

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
05. marts 2018 21.000 430,61 9.042.810
06. marts 2018 100.000 434,14 43.413.600
07. marts 2018 45.000 431,77 19.429.794
08. marts 2018 45.000 438,11 19.714.770
09. marts 2018 80.099 431,90 34.594.998
Akkumuleret under programmet 1.034.796
 
437,01
 
452.214.857
 

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913