Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 12. – 16. marts 2018

Den 12. februar 2018 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere.   

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra 12. februar 2018 til 3. maj 2018. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 12.– 16. marts 2018: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
12. marts 2018 90.000 433,37 39.003.705
13. marts 2018 85.000 430,26 36.572.075
14. marts 2018 35.729 433,45 15.486.664
15. marts 2018 42.000 433,89 18.223.359
16. marts 2018 40.000 433,62 17.344.796
Akkumuleret under programmet 1.327.525 436,03 578.845.455

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913