Company announcements:

Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 19. – 23. marts 2018

 

Den 12. februar 2018 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra 12. februar 2018 til 3. maj 2018. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 19.– 23. marts 2018: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
19. marts 2018 31.000 430,79 13.354.605
 
20. marts 2018 30.000 437,54 13.126.296
 
21. marts 2018 35.000 444,29 15.550.171
 
22. marts 2018 163.268 437,30 71.397.619
 
23. marts 2018 40.000 428,90
 
17.156.116
 
Akkumuleret under programmet 1.626.793 436,09 709.430.262

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913