Company announcements:

Vestas - Delårsrapport for andet kvartal 2018

Resume: Omsætning på linje med sidste års andet kvartal, mens indtjening og frie pengestrømme faldt. Solid ordreindgang og en samlet ordrebeholdning på et højt niveau. Forventningerne til 2018 præciseres.

I andet kvartal 2018 omsatte Vestas for EUR 2.260 mio. – en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT faldt med EUR 20 mio. til EUR 259 mio. EBIT-marginen var 11,5 pct. sammenlignet med 12,6 pct. i andet kvartal 2017, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (173) mio. sammenlignet med EUR (158) mio. i andet kvartal 2017.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 3.807 MW i andet kvartal 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 10,2 mia. den 30. juni 2018. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 12,8 mia. ultimo juni 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 23,0 mia. – en stigning på EUR 2,8 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Vestas præciserer forventningerne for 2018 på omsætning til mellem EUR 10,0 mia. og EUR 10,5 mia. (i forhold til tidligere EUR 10,0 mia.-11,0 mia.), samt på EBIT-marginen til 9,5-10,5 pct. (tidligere 9-11 pct.). Totale investeringer* forventes fortsat på ca. EUR 500 mio. og frie pengestrømme* på minimum EUR 400 mio. i 2018. Justeringerne er baseret på forbedret visibilitet i forhold til resten af året.

Koncernchef & CEO Anders Runevad siger: “I første halvår 2018 styrkede vindenergiindustrien sin position som den billigste energiform i mange markeder, hvilket øgede den i forvejen stærke globale efterspørgsel. Denne udvikling var medvirkende til, at Vestas’ ordreindgang for andet kvartal steg 43 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket bidrog til vores ordrebeholdnings fortsatte vækst, der ved udgangen af første halvår af 2018 er større end nogensinde. I andet kvartal stabiliserede prisen pr. MW sig omkring de seneste kvartalers niveauer, men påvirker fortsat resultaterne på kort sigt. Eksterne faktorer såsom eksisterende og potentielle tariffer skaber ydermere nogen usikkerhed i industrien. På denne baggrund er jeg meget tilfreds med, at Vestas fortsat leverer markedets bedste marginer og opnåede en organisk vækst i serviceforretningen på 17 pct., mens de frie pengestrømme er negative fordi aktivitetsniveauet i 2018 vil toppe i årets anden halvdel. Udsigten for vedvarende energi bliver fortsat bedre, og Vestas fortsætter med at styre sine omkostninger effektivt samt investere i de løsninger, der vil hjælpe os drive den globale energitransition.”  


Højdepunkter

Stræk ordreindgang
Ordreindgang på 3,8 GW – en stigning på 43 pct. fra sidste år, førende til rekordhøj ordrebeholdning.

EBIT på EUR 259 mio.
EBIT-marginen på 11,5 pct.

God serviceperformance
Organisk vækst i omsætning på 17 pct. og EBIT-margin på 25 pct.

Frie pengestrømme
Frie pengestrømme negative pga. et aktivitetsniveau, der topper mod slutningen af året.

Aktietilbagekøbsprogram
Et nyt aktietilbagekøbsprogram på EUR 200 mio. igangsat.

Forventninger 2018
Forventningerne til 2018 præciseret på omsætning og EBIT-margin baseret på forbedret visibilitet.

*Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc., alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.


Informationsmøde (audiocast)

I dag, onsdag den 15. august 2018, kl. 10:00, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:              3544 5579
Europa:                 +44 203 008 9806
USA:                      +1 855 83159 44

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.