Company announcements:

Vestas – Delårsrapport, første kvartal 2018

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 4. maj 2018
Selskabsmeddelelse nr. 23/2018


Vestas – Delårsrapport, første kvartal 2018

Resume: Omsætning, indtjening og frie pengestrømme faldt sammenlignet med sidste års meget stærke første kvartal. Solid ordreindgang og en samlet ordrebeholdning på et højt niveau. Forventningerne til 2018 fastholdt.

I første kvartal 2018 omsatte Vestas for EUR 1.694 mio. – et fald på 10 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT faldt med EUR 85 mio. til EUR 126 mio. EBIT-marginen var 7,4 pct. sammenlignet med 11,2 pct. i første kvartal 2017, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (587) mio. sammenlignet med EUR 8 mio. i første kvartal 2017.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 1.629 MW i første kvartal 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 9,3 mia. den 31. marts 2018. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 12,3 mia. ultimo marts 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 21,6 mia. – en stigning på EUR 1,6 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Vestas fastholder forventningerne til 2018 på en omsætning på EUR 10-11 mia., en EBIT-margin på 9-11 pct., totale investeringer* på ca. EUR 500 mio. og frie pengestrømme* på minimum EUR 400 mio.

Koncernchef & CEO Anders Runevad siger: “Vindenergiindustrien fortsætter med at drive elpriserne i nedadgående retning og muliggøre en større integration af vedvarende energi, hvilket skaber et større langsigtet marked for vindenergiløsninger. På kort sigt har dette imidlertid betydet en intens konkurrence, der har påvirket profitabiliteten i sektoren, som sammen med valuta-modvind for Vestas gav et resultat for første kvartal 2018, der er lavere end sidste års historisk stærke første kvartal. Ved udgangen af første kvartal af 2018 havde Vestas en ordrebeholdning, der var højere end nogensinde, en solid omsætning og en EBIT-margin der er er førende i industrien, mens omsætningen i serviceforretningen voksede organisk med 5 pct. og fortsatte med at levere solide marginer. Vestas fortsætter med at eksekvere på strategien, holde omkostningsbasen under kontrol, og udnytte vores førerposition til at investere i teknologi og innovationer, der på lang sigt vil bane vejen for, at Vestas kan styrke vindenergiens position i det globale energimix.”


Højdepunkter

En ordrebeholdning højere end nogensinde
Vindmølle- og serviceordrebeholdning på EUR 21,6 mia., en stigning på 8 pct. fra sidste år. 

Omsætning på EUR 1.694 mio.
5 pct. organisk fald sammenlignet med rekordhøj omsætning i første kvartal 2017.

EBIT på EUR 126 mio.
EBIT-margin på 7,4 pct.

Solid serviceperformance

Organisk vækst i omsætning på 5 pct. og EBIT-margin på 26,8 pct.

*Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc., alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.


Informationsmøde (audiocast)
I dag, fredag den 4. maj 2018, kl. 10:00, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:
Danmark:          3544 5579
Europa:            +44 203 008 9806
USA:                +1 855 83159 44

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.