Company announcements:

Vestas - Aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.)

Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) til gennemførelse i perioden 12. februar 2018 til 3. maj 2018.  

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til mandat givet til Bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 6. april 2017, som bemyndiger Vestas til at erhverve egne aktier svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet.  

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour”-reglerne). 

Formål
Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas-medarbejdere.  

På Vestas’ ordinære generalforsamling i 2019 vil der blive stillet forslag om, at erhvervede aktier, der ikke bruges til afdækning af aktiebaserede incitamentsprogrammer, vil blive annulleret.

Periode
Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe fra den 12. februar 2018 til den 3. maj 2018. 

Vilkår
Vestas har udpeget SEB som lead manager for aktietilbagekøbet. SEB vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Vestas træffe sine beslutninger om aktietilbagekøb.  

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio., og der kan maksimalt købes 9.705.766 aktier, svarende til 4,5 pct. af aktiekapitalen i Vestas Wind Systems A/S. 

Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel og ii) højeste uafhængige bud på det handelssted, hvor købet finder sted, på handelstidspunktet.  

Det maksimale antal aktier, som Vestas må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen af aktier, der er blevet handlet på det handelssted, hvor købet finder sted, i løbet af de forudgående 20 børsdage.  

Forud for aktietilbagekøbet ejer Vestas 11.843.929 egne aktier, svarende til 5,5 pct. af aktiekapitalen.  

Vestas kan til enhver tid suspendere eller ophæve aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Vestas offentliggør en selskabsmeddelelse herom til Nasdaq Copenhagen. 

Vestas vil ugentligt i en selvstændig selskabsmeddelelse oplyse transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet. 

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Denmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913