Company announcements:

Vestas - Aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.)


Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 15. august 2018                                                                                              
Selskabsmeddelelse nr. 28/2018


Aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.)

Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) til gennemførelse i perioden 15. august 2018 til 28. december 2018.

Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i henhold til bemyndigelsen givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 3. april 2018, som bemyndiger Vestas til at erhverve egne aktier svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 596/2014 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Formål
Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas-medarbejdere.

På Vestas’ ordinære generalforsamling i 2019 vil bestyrelsen stille forslag om, at erhvervede aktier, der ikke anvendes til afdækning af aktiebaserede incitamentsprogrammer, annulleres.

Periode
Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe fra den 15. august 2018 til den 28. december 2018.

Vilkår
Vestas har udpeget Nordea som lead manager for aktietilbagekøbet. Nordea vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Vestas træffe sine beslutninger om aktietilbagekøb.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio., og der kan maksimalt købes 15.614.595 aktier, svarende til 7,6 pct. af aktiekapitalen i Vestas.

Der kan ikke tilbagekøbes aktier til en kurs, der overstiger det højeste af i) kursen på seneste uafhængige handel og ii) højeste uafhængige bud på det handelssted, hvor købet finder sted, på handelstidspunktet.

Det maksimale antal aktier, som Vestas må købe inden for hver børsdag, må ikke overstige 25 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i aktien, der er blevet handlet på det handelssted, hvor købet finder sted, i løbet af de forudgående 20 børsdage.

Forud for aktietilbagekøbet ejer Vestas 4.955.005 egne aktier, svarende til 2,4 pct. af aktiekapitalen.

Vestas kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbsprogrammet forudsat, at Vestas offentliggør dette i en selskabsmeddelelse.

Vestas vil ugentligt oplyse transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet i en selskabsmeddelelse.


Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913