Company announcements:

Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i perioden 26. – 30. marts 2018

Den 12. februar 2018 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) ("Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at justere Vestas’ kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forbindelse med aktiebaserede incitamentsprogrammer til Vestas medarbejdere. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra 12. februar 2018 til 3. maj 2018. 

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i perioden 26.– 30. marts 2018: 

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
26. marts 2018 85.000 440,86 37.472.692
 
27. marts 2018 120.000 438,86 52.663.560
 
28. marts 2018 90.000 429,73 38.676.114
 
29. marts 2018 0 0 0
30. marts 2018 0 0 0
Akkumuleret under programmet 1.921.793
 
436,18
 
838.242.628
 

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

 

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913