Company announcements:

KORREKTION: Vestas - Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i uge 33, 2018

Korrektion: Meddelelsen gen-publiceret med bilag


Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 20. august 2018
Selskabsmeddelelse nr. 29/2018

Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram i uge 33, 2018

Den 15. august 2018 iværksatte Vestas et aktietilbagekøbsprogram, jf. Selskabsmeddelelse nr. 28/2018. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 596/2014 af 8. marts 2016 ("Safe Harbour”-reglerne).

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil Vestas købe egne aktier for op til et maksimum på DKK 1.500 mio. (ca. EUR 200 mio.) i perioden fra 15. august 2018 til 28. december 2018.

Følgende transaktioner er gennemført under programmet i uge 33:  

Detaljerne om alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i perioden er angivet i det vedhæftede bilag.

  Antal aktier Vægtet gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK
15. august 2018 79.985   411,53  32.916.342 
16. august 2018 40.548   399,70 16.206.993
17. august 2018 16.210  400,85 6.497.848
Akkumuleret under programmet 136.743   406,76 55.621.183

Kontaktdetaljer
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President 
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913